DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2016.85906

Результати комплексного АВС/VEN/частотного аналізу застосування препаратів групи s01e «протиглаукомні засоби та міотики» за показниками витратності, життєвої необхідності та частоти призначень

Ольга Володимирівна Макаренко, Олена Вікторівна Кривов'яз

Анотація


Ефективність фармакотерапії офтальмологічних хворих з первинною відкритокутовою глаукомою обумовлюється не лише особливостями патологічного процесу та кваліфікованістю лікаря, але також можливістю залучення коштів на придбання протиглаукомних препаратів. Одним з механізмів оптимізації фармацевтичного забезпечення даної групи пацієнтів є впровадження формулярної системи та обов’язкового медичного страхування

Мета роботиобґрунтування економічної доцільності внесення протиглаукомних препаратів до формулярних та страхових переліків шляхом проведення комплексного АВС/VEN/частотного аналізу.

Матеріали і методи. Здійснили аналіз 758 листків призначень протиглаукомних препаратів хворим на первинну відкритокутову глаукому, які знаходились на диспансерному обліку в лікувальних закладах Вінницької області.

Результати. Проведений АВС-аналіз показав, що найбільш витратними є 21 % ЛЗ, тоді як на 55 % препаратів досліджуваної групи припадає лише 5% витрат. Результати VEN- аналізу свідчать, що група життєво важливих ПГП є найбільш чисельною – 82,25 %. Комплексний ABC/VEN аналіз дозволив визначити життєво важливі та необхідні ПГП з найвищими та середніми показниками витрат на фармакотерапію ПВКГ, частка яких складає 34,48 %. При проведенні частотного аналізу встановлено, що 82,76 % схем лікування ПВКГ містили життєво необхідні ЛЗ. Дані експертної оцінки доцільності внесення ПГП до формулярних та страхових переліків, які частково не відповідали змісту державного формуляра, свідчать про необхідність залучення більшої кількості фахівців відповідної галузі охорони здоров’я при розробці вищезазначених переліків.

Висновки. Дані, отримані в результаті здійсненного ABC/VEN/частотного аналізу споживання ПГП, свідчать про необхідність оптимізації фармакотерапії хворих на ПВКГ, базуючись на результатах комплексних фармакоекономічних досліджень, в умовах реформування галузі охорони здоров’я із запровадження страхової медицини в Україні

Ключові слова


фармакоекономічний аналіз; АВС/VEN/частотний аналіз; протиглаукомні засоби; витратність; життєва необхідність; частота призначень

Повний текст:

PDF

Посилання


Primary open-angle glaucoma. Adapted clinical guidelines based on evidence (2011). Available at: http://www.dec.gov.ua/mtd/dodatki/816/816dod4_2.doc

Damji, K. F., Freedman, S., Moroi, S. E., Douglas, J. R., Shields, M. B. (2010). Shields’ Textbook of Glaucoma. Lippincott Williams & Wilkins, 656.

Kryvoviaz, O. V. (2013). Farmakoterapiia hlaukomy: suchasnyi stan problemy [Pharmacotherapy of glaucoma: state of the problem]. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia, 4–5 (35), 3–13.

Makarenko, O. V., Kryvoviaz, O. V., Kryvoviaz, S. O. (2014). Porivniannia kursovykh doz protyhlaukomnykh preparativ u DDD /na rik/ na 1 khvoroho ta yikh vartosti dlia vyboru efektyvnoho ta ekonomichno dostupnoho likuvannia [Comparison doses term antiglaucoma drugs in DDD / year / in 1 patient and their value to select effective and affordable treatment]. Klinichna farmatsiia, 18 (3), 25–30.

Kryvoviaz, O. (2016). Antiglaucoma pharmacotherapy: analysis of treatment regimens and efficacy indicators. ScienceRise, 3/4 (20), 46–50. doi: 10.15587/2313-8416.2016.65160

Makarenko, O. V., Kryvoviaz, O. V. (2014). Otsenka kachestva zhizni bolnykh pervichnoy otkrytougolnoy glaukomoy [Quality of life of patients with primary open angle glaucoma]. Materialy nauchnoy konferentsii «Sovremennaya farmatsevtika: teoriya, praktika, eksperimenty», 48–53.

Blihar, V. E. et. al. (2011). Do pitannya vprovadzhennya formulyarnoyi sistemi v Ukrayini [On the issue of implementation of formulary system in Ukraine]. Shidnoevropeyskiy zhurnal gromadskogo zdorov’ya, 1 (13), 70–71.

Stepanenko, A. V., Blikhar, V. Ye. (2014). Intehratsiia formuliarnoi systemy likarskykh zasobiv u systemu standartiv u sferi okhorony zdorovia [Integration of drugs formulary system to the system of standards in health care]. Visnyk problem biolohii i medytsyny, 3 (1), 330–333.

Vorobev, P. A. (2008). Kliniko-ekonomicheskiy analiz v meditsinskoy organizatsii [Clinical and economic analysis in the medical organization]. Ratsionalnaya farmakoterapiya, 1 (10), 5–14.

Pro zatverdzhennja chetvertogo vipusku Derzhavnogo formuljara lіkars'kih zasobіv ta zabezpechennja jogo dostupnostі (2012). Mіnіsterstvo ohoroni zdorov'ja Ukraїni, 209. Available at: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120328_209.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Глаукома первинна відкритокутова. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах [Електронний ресурс]. – 2011. – Режим доступу: http://www.dec.gov.ua/mtd/dodatki/816/816dod4_2.doc

2. Damji, K. F. Shields’ Textbook of Glaucoma [Text] / K. F. Damji, S. Freedman, S. E. Moroi, J. R. Douglas, M. B. Shields. – Lippincott Williams & Wilkins, 2010. – 656 p.

3. Кривов’яз, О. В. Фармакотерапія глаукоми: сучасний стан проблеми [Текст] / О. В. Кривов’яз // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2013. – Т. 4–5, № 35. – С. 3–13.

4. Макаренко, О. В. Порівняння курсових доз протиглаукомних препаратів у DDD /на рік/ на 1 хворого та їх вартості для вибору ефективного та економічно доступного лікування [Текст] / О. В. Макаренко, О. В. Кривов’яз, С. О. Кривов’яз // Клінічна фармація. – 2014. – Т. 18, № 3. – С. 25–30.

5. Kryvoviaz, O. Antiglaucoma pharmacotherapy: analysis of treatment regimens and efficacy indicators [Text] / O. Kryvoviaz // ScienceRise. – 2016. – Vol. 3, Issue 4 (20). – P. 46–50. doi: 10.15587/2313-8416.2016.65160

6. Макаренко, О. В. Оценка качества жизни больных первичной открытоугольной глаукомой [Текст]: научн. конф. / О. В. Макаренко, О. В. Кривов’яз // Современная фармацевтика: теория, практика, эксперименты, 2014. – С. 48–53.

7. Бліхар, В. Є. До питання впровадження формулярної системи в Україні [Текст] / В. Є. Бліхар та ін. // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2011. – Т. 1, № 13. – С. 70–71.

8. Степаненко, А. В. Інтеграція формулярної системи лікарських засобів у систему стандартів у сфері охорони здоров’я [Текст] / А. В. Степаненко, В. Є. Бліхар // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т. 3, № 1. – С. 330–333.

9. Воробьев, П. А. Клинико-экономический анализ в медицинской организации [Текст] / П. А. Воробьев // Рациональная фармакотерапия. – 2008. – Т. 1, № 10. – С. 5–14.

10. Про затвердження четвертого випуску Державного формуляра лікарських засобів та забезпечення його доступності [Текст]. – Міністерство охорони здоров'я України, 2012. – № 209. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120328_209.html


Copyright (c) 2016 Ольга Володимирівна Макаренко, Olena Kryvoviaz

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)