DOI: https://doi.org/10.15587/2519-4852.2017.93892

Аналіз ринку препаратів для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози з метою визначення маркетингових можливостей для вітчизняного виробника

Volodymyr Zaychenko, Olena Ievtushenko, Оlena Ruban, Julia Masliy, Tymur Ravshanov

Анотація


Поширення урологічних захворювань, а саме простатиту та доброякісної гіперплазії передміхурової залози, призводять до погіршення стану фізичного та психологічного здоров’я працездатного населення нашої країни, що у підсумку, впливає (у макроекономічному аспекті) на здатність виробляти валовий національний продукт, підвищує кількість виплат за листами непрацездатності. У зв’язку з зазначеним пошук нових схем лікування даних захворювань є актуальним питанням сучасної медицини, а розробка нових лікарських засобів залишається гострим питанням для вітчизняної фармації. Тому доречним є визначення стану ринку, тенденцій споживання препаратів для лікування даних захворювань. Проведені дослідження становлять базу для обґрунтування доцільності пошуку, розробки та виведення на ринок інноваційних ліків.

Метою роботи стало вивчення структури та тенденцій розвитку українського ринку лікарських засобів для профілактики та лікування доброякісних захворювань передміхурової залози з метою визначення маркетингових можливостей для вітчизняної фармації.

Матеріали та методи. Дослідження проведено за допомогою структурного аналізу, з використанням логічного і графічного методів, методів маркетингового аналізу.

Результати. Визначено динаміку змін та тенденції розвитку українського ринку лікарських засобів зазначеної групи. Виявлено структуру ринку за кількістю найменувань, брендів, за формами випуску, країнами-виробниками, за складом. Результати свідчать, що за останні 15 років кількість зареєстрованих препаратів даної групи скоротилось, хоча збільшилась кількість пропозицій від вітчизняних виробників. Однак, все одно, за структурою країн-виробників ринок залишається імпортозалежним – препарати закордонного виробництва займають біля 70% вітчизняного ринку за номенклатурою і більше 78% за обсягом реалізації. Ринок препаратів для лікування доброякісних захворювань передміхурової залози має позитивну тенденцію як в динаміці обсягів збуту, так і в структурі асортименту. За загальними підсумками в 2016 році відзначається збільшення обсягу продажів товарів «аптечного кошика» в грошовому вираженні.

Висновки. На базі виявлених змін розроблено певні пропозиції для вітчизняної фармацевтичної індустрії – ринок має відносно незначний асортимент вітчизняних комплексних лікарських засобів, що мають у своєму складі рослинну сировину, тому розробка та виведення інноваційних лікарських засобів є перспективним напрямком розвитку.


Ключові слова


фармацевтичний ринок; лікарські засоби; захворювання передміхурової залози; маркетингові дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Zajchenko, A. V., Tac'kij, Ju. O., Korotkov, V. A., Kovalenko, E. N., Andrijanenkov, A. V., Kuhtenko, A. S. (2014). Morfologicheskaja ocenka prostatoprotektornogo dejstvija svechej s masljannym ekstraktom makljury v jeksperimente. Jeksperimental'naja i klinicheskaja urologija, 2, 28–31.

Vyshnevs'ka, L. I. (2009). Farmakoekonomichna ocinka likars'kyh preparativ dlja likuvannja zahvorjuvan' peredmihurovoi' zalozy na farmacevtychnomu rynku Ukrai'ny. Klinichna farmacija, 13 (1), 37–40.

Dmytrijevskyj, D. I., Kobec, M. M., Kobec, Ju. M., Ahmedov, E. Ju., Harkova, Ju. O. (2012). Marketyngovi doslidzhennja preparativ prostatoprotektoriv, predstavlenyh na farmacevtychnomu rynku Ukrai'ny. Visnyk farmacii, 3 (71), 28–31.

Soldatova, Je. O. (2015). Farmakologichne doslidzhennja prostatoprotektornoi dii' supozytorii'v z fito ekstraktamy. Kharkiv, 22.

Listopad, O. (2000). Preparaty, ispol'zuemye pri adenome predstatel'noj zhelezy: sovremennyj assortiment, ceny, tendencii na rynke. Provizor, 8. Available at: http://www.provisor.com.ua/archive/2000/N8/listop.php

Shevina, V. L., Hohlenkova, N. V., Jarnyh, T. G. (2014). Analiz vitchyznjanogo farmacevtychnogo rynku likars'kyh zasobiv, shho zastosovujut'sja dlja likuvannja sechokam’janoi' hvoroby. Aktualni pytannja farmacevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky, 3 (16), 88–91.

Baza danih «Ekvalajzer» TOV «Bіznes-Kredit». EQ. Available at: http://eq.bck.com.ua/

Derzhavnyj rejestr likarskyh zasobiv Ukrainy. MOZ Ukrainy. Available at: http://www.drlz.com.ua/

Kompendium: lekarstvennye preparaty. Available at: http://compendium.com.ua/

Kirsanov, D. (2016). Brif-analiz farmrynka: itogi nojabrja 2016. Ezhenedelnik «Apteka», 1067 (46). Available at: http://www.apteka.ua/article/397246

Eliseeva, I. I. (2004). Obshhaja teorija statistiki. Moscow: Finansy i statistika, 656.

Volyk, I. M. (2006). Statystyka. Chastyna 3: Indeksy. Sumy: UABS NBU, 26.

Dmitrik, E. (2016). Aptechnye prodazhi v regionah Ukrainy po itogam 9 mesjacev 2016 g. Ezhenedel'nik «Apteka», 1063 (42). Available at: http://www.apteka.ua/article/389281


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Зайченко, А. В. Морфологическая оценка простатопротекторного действия свечей с маслянным екстрактом маклюры в эксперименте [Текст] / А. В. Зайченко, Ю. О. Тацький, В. А. Коротков, Е. Н. Коваленко, А. В. Андрияненков, А. С. Кухтенко // Экспериментальная и клиническая урология. – 2014. – № 2. – С. 28–31.

Вишневська, Л. І. Фармакоекономічна оцінка лікарських препаратів для лікування захворювань передміхурової залози на фармацевтичному ринку України [Текст] / Л. І. Вишневська // Клінічна фармація. – 2009. – Т. 13, № 1. – С. 37–40.

Дмитрієвський, Д. І. Маркетингові дослідження препаратів простатопротекторів, представлених на фармацевтичному ринку України [Текст] / Д. І. Дмитрієвський, М. М. Кобець, Ю. М. Кобець, Е. Ю. Ахмедов, Ю. О. Харькова // Вісник фармації. – 2012. – № 3 (71). – С. 28–31.

Солдатова, Є. О. Фармакологічне дослідження простатопротекторної дії супозиторіїв з фіто екстрактами [Текст]: автореф. дис. ... канд. фарм. наук / Є. О. Солдатова. – Х., 2015. – 22 с.

Листопад, О. Препараты, используемые при аденоме предстательной железы: современный ассортимент, цены, тенденции на рынке [Электронный ресурс] / О. Листопад // Провизор. – 2000. – № 8. – Режим доступа: http://www.provisor.com.ua/archive/2000/N8/listop.php

Шевінa, В. Л. Аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку лікарських засобів, що застосовуються для лікування сечокам’яної хвороби [Текст] / В. Л. Шевінa, Н. В. Хохленкова, Т. Г. Ярних // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2014. – № 3 (16). – С. 88–91.

База даних «Еквалайзер» ТОВ «Бізнес-Кредит» [Електроний ресурс]. – EQ. – Режим доступу: http://eq.bck.com.ua/

Державний реєстр лікарських засобів України [Електроний ресурс]. – МОЗ України. – Режим доступу: http://www.drlz.com.ua/

Компендиум: лекарственные препараты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://compendium.com.ua/

Кирсанов, Д. Бриф-анализ фармрынка: итоги ноября 2016 [Электронный ресурс] / Д. Кирсанов // Еженедельник «Аптека». – 2016. – № 1067 (46). – Режим доступa: http://www.apteka.ua/article/397246

Елисеева, И. И. Общая теория статистики [Текст]: учеб. / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 656 с.

Волик, І. М. Статистика. Частина 3: Індекси [Текст]: метод. вк. / І. М. Волик. – Суми: УАБС НБУ, 2006. – 26 с.

Дмитрик, Е. Аптечные продажи в регионах Украины по итогам 9 месяцев 2016 г. [Электронный ресурс] / Е. Дмитрик // Еженедельник «Аптека». – 2016. – № 1063 (42). – Режим доступа: http://www.apteka.ua/article/389281Copyright (c) 2017 Володимир Сергійович Зайченко, Олена Миколаївна Євтушенко, Олена Анатоліївна Рубан, Юлія Сергіївна Маслій, Тимур Баходірович Равшанов

ISSN 2519-4852 (Online), ISSN 2519-4844 (Print)