№ 2 (6) (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск ABSTRACT AND REFERENCES (English)

Зміст

Дослідження концептуальних засад формування сталого розвитку фармацевтичної галузі PDF
Svitlana Moroz, Rita Sahaidak-Nikityuk, Diana Zoidze 4-9
Аналіз активності сукцинатдегідрогенази та лактатдегідрогенази при гострій та хронічній гіпоксії на фоні введення похідного 2-бензамідо-2-(2-оксоіндолін-3-іліден) оцтової кислоти PDF
Іgor Zamorskii, Yuliana Bukataru, Svitlana Melnychuk 9-13
Визначення агомелатину у сечі в присутності метаболітів методом газової хроматографії із мас-спектрометричним детектуванням (ГХ-МС) PDF
Natalia Darmograi, Iryna Galkevych 14-21
Хромато-мас-спектрометричне дослідження низькомолекулярних аліфатичних, жирних та ароматичних кислот кореневища Veronica teucrium L. PDF
Alina Osmachko, Alla Kovaleva, Ilyina Tatyana, Oleg Koshovyi, Natali Sidora 22-25
Визначення сертиндолу у біологічному матеріалі методом газової хроматографії – мас-спектрометрії PDF
Sophia Davydovych, Iryna Halkevych, Jaroslava Tarnavska 26-32
Разработка технологии мягкой лекарственной формы на основе экстракта листьев лещины обыкновенной PDF (Русский)
Jamilya Yusif Yusifova, Olena Ruban 32-37
Вивчення стероїдних сполук у сировині канни садової PDF
Svitlana Tymofieieva, Oleksandra Kyslychenko, Iryna Zhuravel 38-41
Development of combined composition pessaries for genital herpes treatment PDF (English)
Oleksandra Litvinova, Julia Levachkova, Anna Zaichenko, Vladislava Chernykh, Valentina Chushenko 42-47
Прогнозування динаміки конкурентоспроможності аптечних мереж PDF (English)
Olga Posylkina, Zhanna Mala, Marina Nessonova 47-52
Оцінка стану слизової оболонки шлунка щурів при введення нової похідної 4- [4-оксо-4Н-хіназолін-3-іл] бензойної кислоти (ПК-66) PDF (English)
Hanna Kramar 53-58