CHARACTERISTICS OF VIOLENCE TYPES IN YOUNG FAMILY RELATIONS

Andriy Parfanovich

Abstract


Actuality of prophylaxis of violence in relations is dictated byhis considerable diplays. To that end the legislative providing is worked out and scientific researches areinitiated. The overhaul of problem provides for specific going near violence in domestic relations, as each of them has thesigns. Physical, economic, psychological, sexual violencehas different degree of display in domestic relations, causesand effects. Methodological approach that is based on the optimalselection of respondents, and the analysis of judgements ofyoung pairs to the types of violence on the basis of theconducted questionnaire testifies to the general tendenciesin attitude of young people toward this phenomenon inrelations. Drawn conclusion in relation to the necessity ofrealization of prophylaxis of displays of violence touch all hiskinds, however by a different measure. Basic features and conformities to law of display of specificvariety give an opportunity to prevent violence. It envisagesthe construction of future longrange researches, that touchexpression of violence depending on sex, age, time ofgeneral residence of young family.

Keywords


family; young family; violence; types of violence; descriptionof types of violence.

References


Віктимологічні аспекти загальної профілактики статевих злочинів в сім’ях, які вчиняються по відношенню до неповнолітніх потерпілих : науково-методичні рекомендації / [за заг. ред. Н. Ю. Волянюк]. – Київ ; Рівне, 2009. – 126 с.

Говорун Т. Гендерні ризики економічного насильства [Текст] / Тамара Говорун // Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім'я на захисті прав дітей : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 квіт. 2014 р. / ТНПУ ; [за заг. ред. О. Кікінежді]. – Тернопіль : [Стереоарт], 2014. – С. 12–14. – Бібліогр. в кінці ст.

Дубік А. Насильство над жінками в сім’ї та шляхи його подолання / А.Дубік, А. Кріпович // Соціальна робота і психологія. – 2014. – С. 44–52.

Кочемировська О. Ефективне запобігання та реагування на випадки насильства в сім’ї : методичний посібник / О. Кочемировська, Д. Стрейстяну, Г. Христова ; за заг. ред.: С. Павлишин, Г. Христова. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2010. – 364 с.

Лавріненко Н. Феномен насильства стосовно жінок у сучасному українському суспільстві. / Н. Лавріненко. – Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1998. – № 4–5. – С. 130–137.

Молода сім’я України 90-х. – К. : А.Л.Д., 1996. – 104 с.

Практичний досвід роLботи спеціалістів спеціалізованих служб та партнерських організацій Київського міського центру соціальних служб для молоді / упоряд. К. С. Шендеровський. – Київ : ДЦССМ, 2003. – 384 с.

Синягина Н.Ю. Психолого¬-педагогическая коррекция детско--родитель¬ ских отношений / Н. Ю. Синягина. – ¬ М. : Гуманист. издат. центр ВЛАДОС, 2001. ¬ – 96 с.

Соколова Е. Насилие в отнешении женщин в фактах и цифрах 2010. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http :// , /inf_mat.php.

Ціна сімейного насильства // Юридичний вісник України. – Загальнонаціональна правова газета, 2010. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yurincom.com/ua/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=2248.

Чернобровкіна В. Досвід перенесеного психологічного насилля як чинник формування порушеної психологічної межі особистості/ В. Чернобровкіна // Дитинство без насилля: суспільство, школа, сім’я на захист прав дітей : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Тернопіль, 29-30 квітня 2014 р. / ТНПУ ім. В. Гнатюка ; [за заг. ред. О.Кікінежді. – Тернопіль, 2014. – С. 609–611.

Якубов В. М. Необхідність формування ефективного національного механізму соціального захисту молодої сім’ї в Україні / В. М. Якубов // Соціально-правовий захист молоді : збірник наукових статей / за ред.: І. В. Козубовська, В. М. Великий. – Ужгород, 2002.– С. 302.
Copyright (c) 2017 Andriy Parfanovich

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.