FOREIGN EXPERIENCE OF SOCIAL INTEGRATION BOARDING SCHOOL GRADUATES

Іра Лучків

Abstract


The paper analyzed the legal framework concerning guardianship and custody of children orphaned Ukraine and other countries, the features and the ways social integration of children deprived of parental care in the community.

Keywords


social integration; graduates boarding establishments

References


Алешко А. Проблема сиротства и опыт ее решения в Австрии, Болгарии и Польше. Возможные уроки для Беларуси/ А. Алешко, А.Рудович. – Варшава. – 2013. – 60 с.

Бережна Л. До проблеми соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсього піклування, у закладах інтернатного типу/ Л. Бережна//Гуманітарний вісник. – 2012. - №28. – С. 15.

Дибайло В. Світова практика: підтримка молоді, яка виходить з-під державної опіки/ В. Дибайло// Права дітей. – 2010. - №2(10). С.7-8.

Доля І. Упровадженняефективних форм вихованняв системідержавної та сімейної опіки: міжнародний досвідта уроки для України: [Електронний ресурс]. – Донецьк. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/ Monitor/March08/04.htm

Звіт про здійснення Уповноваженим Президента України з прав дитини моніторингового дослідження стану функціонування закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які не мають необхідних умов для виховання та навчання в сім’ї, дітей з особливими потребами, ефективність використання такими закладами бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення їх діяльності: [Електронний ресурс]від 22 липня 2013 року№ 1-1/1852 – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/docs/zvit_int_2013.pdf

Знайти себе: Життєві історії випускників інтернатів/ [О.М. Балакірєва,О.Р. Артюх,О.В. Бабак, Н.П. Дудар]. – К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2001. – 201 с.

Калинкина М. Какживутподопечные в детские домах Германии? [Електронний ресурс]./ М. Калинкина// Школа Жизни. ру. – 2007.-№1(22). – С.22. - Режим доступу: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5083/

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13 січня 2005 року N 2342-IV.

Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про права дітей, які перебувають в установах опіки: [Електронний ресурс]. – 2005. – Режим доступу: http://www.hrights.ru/text/b28/Chapter7%204.htm
Copyright (c) 2016 Ira Luchkiv

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.