NGOS IN THE PREVENTION OF DEVIANT MATERNAL BEHAVIOR

Ірина Ковалковська

Abstract


Сьогодні, все частіше можна спостерігати психологічну та соціальну неготовність жінки до виконання ролі та функцій матері, дотримання відповідних норм та форм поведінки, забезпечення нормального розвитку фізичного та психічного здоров’я дитини. Саме у таких випадках ми стикаємося з проблемою девіантного материнства, яка сьогодні є однією з найгостріших соціальних проблем суспільства і має тенденцію до поширення.
Наразі в Україні соціальна політика здійснюється за залишковим принципом, тобто держава витрачає на вирішення соціальних проблем населення незначну частку від загального прибутку. Тому одним із основних суб’єктів профілактики девіантної материнської поведінки є громадські організації, напрями, форми та методи діяльності яких спрямовані на попередження та подолання негативних проявів материнської поведінки.

References


Горемикіна Ю. Проблеми розвитку недержавних організацій у сфері надання соціальних послуг / Горемикіна Ю. // Демографія та соціальна економіка. – 2009. – №1(11).

Закон України “Про об’єднання громадян” // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – С. 504.

Громадська організація "Підтримка та захист жінки" [Електронний ресурс] // Портал "Громадський простір". – Режим доступу : http://www.civicua.org/orgs/view.html?1786962. - Заголовок з екрана.

Громадська організація “Я вибираю життя” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Я_вибираю_життя. – Заголовок з екрана.

Міжнародний благодійний фонд “Дар життя” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.giftoflife.org.ua. – Заголовок з екрана.

Тернопільська обласна асоціація жінок (ТОАЖ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrprison.org.ua/ngo/1213440127. –Заголовок з екрана.
Copyright (c) 2016 Ira Kovalkovska

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.