CAUSES OF TEENAGER AGGRESSION

Тетьяна Кукурудза

Abstract


Однією із найгостріших проблем нашого суспільства є агресія. Особливо турбує той факт, що агресивні прояви спостерігаються в підлітків у школі, від чого страждають вони, їхні вчителі, і батьки.
Актуальність проблеми – агресивні прояви у підлітків є однією з найбільш гострих проблем не тільки для працівників сфери освіти, але й для суспільства в цілому. Ріст дитячої злочинності, збільшення числа підлітків, які проявляють агресію в повсякденному житті, висувають на перший план завдання вивчення психологічних умов, які викликають ці небезпечні явища. Особливо важливим вивчення агресії є в молодшому віці, коли ця риса перебуває в стадії свого становлення й коли ще можна прийняти своєчасні коригувальні міри. Агресивні прояви зустрічається в більшості підлітків. Однак у певних підлітків агресія стає стійкою характеристикою особистості. У підсумку виникають складності із самореалізацією, особистісним розвитком, спілкуванням з оточуючими людьми. Підліток з агресивними проявами створює масу проблем не тільки оточуючим, але й самому собі. Незріла психіка не в змозі перебороти фруструючі впливи без грамотної допомоги дорослого.

Keywords


підлітки; сім'я; група ризику; реабілітація

References


Психологічний словник / під ред. В. П. Зінченко, Б. Г. Мещерякова. - М., 1996. – 312 с.

Дитяча агресія [Електронний ресурс] . Режим доступу: 12.03.2013 : - Загол. з екрану. – Мова укр..

Левітов Н.Д. Психічний стан агресії / Вопр. Психології. 1972, № 6. С. 168 – 172.

Зимелева З.А. Агресивне поведінка молодших школярів та особистість батьків // Психологічна наука й освіту.- 2001. - № 4;

Фурманов І.В. Психология детей с нарушениями поведения. К. :Детская психология, 2008.- 400 с.
Copyright (c) 2016 Tetyana Kukurudza

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.