PROBLEM OF SOCIAL SUPPORT OF PERSONS WITH MENTAL RETARDATION

Hanna Omelchuk

Abstract


Recent years have seen a significant increase in the prevalence of mental disorders in childhood - 8% 6-7 years. Considerable part of the mental disorders of childhood takes mental pathology, boundary violations of intellectual development of children who are not regressive and amenable to correction.

Keywords


persons with a delay in development; social support; mental retardation

References


Актуальні проблеми психології. Т. ІV. – Вип. 5: Психологія розвитку дошкільника. Збірник наукових статей / За ред. проф. С.Д.Максименка та канд. психол. наук С.О.Ладивір. – Київ, 2008.- 304 с.

Бастун Н „Педагогіка тренування” як засіб соціалізації осіб з інтелектуальною недостатністю:Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України http://www.politik.org.ua

Вдовиченко І.В. Соціалізація розумово відсталих дітей-сиріт Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: 36. наукових праць. - К.: Університет "Україна", 2014. - 448 с.

Витяг із проекту Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку від 2012 р

Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку: Автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.04 / В.І. Шебанова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2012. — 18 с. — укp.

Джуринська С.М. Показники нервово-психічного розвитку дошкільників м. Києва: Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, м. Київ
Copyright (c) 2016 Hanna Omelchuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.