ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ПІД ЧАС ПРОРОЩУВАННЯ

I. М. Фоміна, О. О. Ізмайлова, Д. С. Щуцька

Анотація


У статті запропоновано метод визначення структурно-механічних властивостей зерна пшениці під час пророщування за рахунок дослідження відносної деформації зерна при стисканні та постійному Одеська національна академія харчових технологій навантаженні. Обґрунтовано доцільність використання відносної деформації в якості характеристики структурно-механічних властивостей зерна під час пророщування. Показано вплив терміну пророщу-
вання на структурно-механічні властивості зерна.


Ключові слова


пшениця; деформація; в’язкість борошняної суспензії; структурно-механічні власти- вості.

Повний текст:

PDF

Посилання


[Електронний ресурс]./ – Склад та властивості зерна – Режим доступу:

[Електронний ресурс]./ – Структурно-механические свойства. Прочность зерна (часть 1) – Режим доступу

Фоміна І.М, Парфірова О.В. Використання капілярних віскозиметрів ВПЖ для вимірювання в’язкості клейстеризованої борошняної суспензії пшениці під час її пророщування // «Сучасні на- прямки технології та механізації процесів переробних і харчових виробництв», ХНТУСГ ім. П. Василенка, 10-11 листопада 2011 р. – С. 173-178.