КІНЕТИКА НАГРІВАННЯ ВОЛОГОГО ШАРУ ЗЕРНА ГАЗАМИ ПІДВИЩЕНОГО ВОЛОГОВМІСТУ

І. І. Гапонюк, О. І. Гапонюк

Анотація


Теоретично обґрунтовано режими та експериментально доведено можливість прискореного нагрівання малорухомого шару зерна робочими газами підвищеного вологовмісту, математично опрацьовано кінетику змін параметрів шару зерна та встановлено раціональні параметри течії робочих газів,
отримано математичне описання управління окремими факторами впливу на міжфазовий тепло масообмін за встановленими способами.


Ключові слова


зерно; сушіння, волога; теплота; гази; нагрівання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гапонюк О.І. Активне вентилювання та сушіння зерна. / навчальний посібник / О.І Гапонюк, М.В.Остапчук, Г.М. Станкевич, І.І. Гапонюк. – Одеса: Поліграф, 2014. – 324 с.

Лыков А.В. Тепломассообмен. // справочник. – М.: Энергия, 1972. – 560 с.

Малин Н.И. Энергосберегающая сушка зерна. – М.: Колос, 2004. – 240 с.

Станкевич Г.М. Сушіння зерна: [Підручник] / Г.М. Станкевич, Т.В. Страхова, В.І. Атаназевич. – К:Либідь, 1997. – 352 с.

Остапчук М.В. Наукові основи процесів зберігання зерна // Наукові праці ОНАХТ, вип. 29. – Т.2. –С. 58–62.

Гапонюк І.І. Удосконалення технології сушіння зерна. [Монографія]. – Одеса: Поліграф, 2009. – 182 с.