МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯЛОВИЧИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАКЛЮЧНОЇ ОБРОБКИ ТУШ

О. М. Якубчак, В. О. Загребельний, В. М. Муковоз, М. С. Карпуленко

Анотація


Проведено аналіз змін мікробіологічних показників м’яса туш за різних способів проведення їхнього  туалету. Встановлено, що найменше бактеріальне обсіменіння туш відбувається за використання на заключному етапі первинної переробки худоби туалету гострого пару під тиском.


Ключові слова


яловичина; мікробіологічні показники; туалет туш; якість м’яса

Повний текст:

PDF

Посилання


Богомолов О.В. Технологія переробки продукції тваринництва / О.В. Богомолов, Ф.В. Перцев. – Харків, 2001. – С. 36–37.

ГОСТ 21237–75. Мясо. Метод бактериологического анализа.

ГОСТ 10444.15–94. Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

ГОСТ 30518–97. Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек [колиформних бактерий].

ДСТУ EN 12824:2004. Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Salmonella.

Рогов И.А. Общая технология мяса и мясопродуктов / Рогов И.А. – Москва: Колос. – 2001. – 376 с.

Сидоров М.А. Микробиология мяса и мясопродуктов / М.А. Сидоров, Р.П. Корнелаева. – М.: Колос, 2000, – С. 145–169.

Якубчак О.М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва /Якубчак О.М., Хоменко В.І., Мельничук С.Д. та ін.. – К.: – ТОВ «БІОПРОМ», 2005 –

С. 71–73, 76.

Якубчак О.М. Сучасні підходи до забезпечення безпечності м’яса в Україні / М’ясні технології світу. – 2011. – № 7. – С. 34–36.

Comparisonof water wash, trimming and combined hot water and lactic acid treatments for reducing bacteria of fecal origin on beef carcasses / A. Castillo, L.M. Lucia, K.J. Goodson [et al.] // J. Food Prot. − 1997. − № 61. − Р. 823–828.

Gill C.O. Assessment of the hygienic performances of two beef carcass cooling processes from product temperature history data or enumeration of bacteria on carcass surfaces. / C.O. Gill, J. Bryant // Food Microbiol. − 1997. − № 14. − Р. 593−602.