ВИКОРИСТАННЯ ЗДОБУТКІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАКТИКИ ВИРОБНИЦТВА БЕЗПЕЧНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

О. В. Бочарова

Анотація


У роботі відзначено, що для того, щоб перехід до принципово нової концепції управління безпечністю товарів з перекладанням відповідальності з держави на виробників мав позитивний ефект для споживачів, виробники повинні бути спроможними адекватно проаналізувати ризики та мати достатньо
досвіду та знань для запровадження СУБХП. Встановлено доцільність та запропоновано практичні схеми для того, щоб накопичений протягом десятиріч у нашій країні досвід випуску якісної та безпечної продукції мав бути використаний при переході до нової системи.


Ключові слова


безпечність; харчовий продукт; системи управління безпечністю харчових продуктів

Повний текст:

PDF

Посилання


«Про безпечність та якість харчових продуктів»: Закон України від 06.09.2005р. № 2809- IV.

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтвердження якості та безпечності харчових продуктів і продовольчої сировини»: Закон України від 08.09.2005р. № 2863- IV.

«Про державну систему біобезпеки при створенні при створенні, випробуванні. транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»: Закон України від 31.05.2007р. № 1103- V.

ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга». – К.: Держспоживстандарт України. – 2007. – 30 с.

ДСТУ – Н ISO/TS 22004:2009 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Настанови щодо застосування ISO 22000:2005». – К.: Держспоживстандарт України. – 2010. – 13 с.

Інструкція про порядок санітарно-технічного контролю консервів на виробничих підприємствах, оптових базах, в роздрібній торгівлі та на підприємствах громадського харчування I 4.4.4.077-2001:

Постанова Головного державного санітарного лікаря України № 140 від 07.11.2001 р.

Посібник для малих та середніх підприємств плодоовочевої галузі з підготовки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції НАССР / Міжнародний інсти-

тут безпечності та якості харчових продуктів (IIFSQ). – 2-ге видання. Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність (ЛІНК)».

– Київ. – 2010. – 183 с.

Сборник технологических инструкций и нормативно-технических документов по производству консервов для детского питания. – М.: Агропромиздат, 1986. – 431с.