АСПЕКТИ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ НА МАЙОНЕЗ

О. О. Петруша, О. В. Нєміріч, О. М. Вашека

Анотація


Гармонізація вітчизняних нормативних документів з європейськими є одним із головних завдань національної стандартизації. Вимоги різних країн передбачають різні характеристики показників якості та безпеки харчових продуктів, зокрема соусів емульсійного типу – майонезів. Стаття присвячена пи-
танню співставлення показників майонезу. Розглянуто значення показників якості майонезу за вимогами нормативних документів Європи, США, України та інших країн, проведено їх порівняльний аналіз щодо відповідності майонезу вітчизняного виробництва. Висвітлені способи фальсифікації продукції, що зу-
стрічається на ринку.


Ключові слова


майонез; нормативний документ; соус емульсійного типу; гармонізація; технічні вимоги; фальсифікація

Повний текст:

PDF

Посилання


Роль міжнародної стандартизації в економічному розвитку України [Текст] / О. Бікбулатова, Б. Гриньов, Ю. Даниленко та ін. // Стандартизація, сертифiкацiя, якість. – 2012. – № 1 (74). – С. 3–10.

Анализ рынка майонеза в странах СНГ в 2008-2012 гг, прогноз на 2013-2017 гг. (BusinesStat) [Электронный ресурс]. – Режим доступу:

Національна стандартизація. Майонези : ДСТУ 4487-2005. – Чинний від 2005-11-25 [Текст]. – К.: Держспоживстандарт України, 2005. – 17 с. – (Національний стандарт України).

Национальная стандартизация. Майонезы и соусы майонезные: ГОСТ Р 53590-2009. – действует с 2012-07-01 [Текст]. – М. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – 2011. – 17 с. – (Национальный стандарт Российской Федерации).

Regional Standardization. Mayonnaise. CODEX STAN 168-1989. [Текст]. – 16 р. – (Regional European Standard).

National Standardization. Mayonnaise. PS:3947-1997. [Текст]. – Pakistan standard specfication.

National Standardization. Mayonnaise. GSO 05/DS 1316/2002. [Текст]. –Standardization organization for G.C.C (GSO). – 7 р.

Commercial item description «mayonnaise, salad dressing, and tartar sauce». A-A-20140D. [Текст]. – The U.S. Department of Agriculture (USDA). – 8 р.