ІНФРАСТРУКТУРА ГОТЕЛІВ ТУРИСТИЧНОГО КЛАСУ

Л. А. Тітомир

Анотація


Розглянута інфраструктура готелів туристичного класу дві зірки на прикладі готелів «Вікторія» та ОК «Одеса». Відзначено, що вони повністю відповідають призначенню та, незважаючи на складні сучасні умови, динамічно розвиваються. Визначені чинники, які впливають на інтенсивність розвитку. З’ясовані організаційні та технологічні моменти, які дозволять підвищити рівень послуг, зокрема завдяки використанню висококваліфікованих спеціалістів – випускників ОНАХТ.


Ключові слова


готелі туристичного класу; індустрія гостинності

Повний текст:

PDF

Посилання


Гостиничный бизнес в Украине: тенденции и перспективы [Электронный ресурс] режим доступа: http://www.mayger.ua/ru/analitika/gostinichnyj–biznes–v–ukraine–tendentsii–i–perspektivy/

Агафонова. Л. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Київський ун-т туризму, економіки і права [Текст] / Л. Агафонова, О. Агафонова. – К.: Знання України, 2002. – 351 с.

Федосова Е.С. Современные системы автоматизации управления в гостиннично-ресторанном бизнесе Украины [Текст] / Економіка харчової промисловості. – 2010. – № 2 (6). – С. 41 [Электронный ресурс] режим доступа: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ekhp/2010_2/st9.pdf .

Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент. Навч. посібник / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.

Роглєв, Х.Й. Основи готельного менеджменту. Підручник [Текст] / Х.Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

Джон Р. Уокер. Введение в гостеприимство. Учебник [Текст] / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 711 с.

Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны) [Текст] / Г.А. Папирян. – М.: ОАО НПО Экономика, 2000. – 207 с.

Круль, Г.Я. Основи готельної справи: Навч. посіб. – К: Центр учбової літератури, 2011. – 368 с.