ОСОБЛИВОСТІ СЕРТИФІКАЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Н. Р. Кордзая

Анотація


У статті розглядається питання важливості визначення країни походження товару при його вивезенні з митної території України. Надано визначення та перелік форм сертифікатів походження, а також правила та особливостей їхнього оформлення.


Ключові слова


товар; послуга; міжнародна торгівля; торгово-промислова палата; сертифікат походження

Повний текст:

PDF

Посилання


Павленко, І.І. Міжнародна торгівля та інвестиції [Текст]: навч. посіб. / І.І. Павленко, О.В. Варяниченко, Н.А. Навроцька. – К.: Центр уч. літератури, 2012. – 256 с.

Про зовнішньоекономічну діяльність. [Електронний ресурс] : Закон України від 16.04.91 р. Постанова ВР N 960-XII ( 960-12 ). Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

Митний кодекс України [Текст] : станом на 18.12.2010. Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, – 2010. – 136 с.

«Про торгово-промислові палати в Україні» [Електронний ресурс] : Закон України від 02.12.1997. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

«Про визначення Торгово-промислової палати уповноваженим органом з видачі сертифікатів походження товарів» [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2003 р. № 255. Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/255-2003-%D0%BF