Том 1, № 46 (2014)

Зміст

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ У ХАРЧОВІЙ, ХЛІБОПЕКАРСЬКІЙ І КОНДИТЕРСЬКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

ВЛИЯНИЕ НЕХЛЕБОПЕКАРНЫХ ВИДОВ МУКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА БИСКВИТНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПРИ ХРАНЕНИИ PDF (Русский)
Е. Г. Иоргачева, О. В. Макарова, Е. Н. Котузаки
ВЛИЯНИЕ ПРЕБИОТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ НА КАЧЕСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ PDF (Русский)
А. В. Коркач, И. А. Боровик, Ю. Р. Кушнир
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПЕКТИНОВМІСНОЇ ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ У ХЛІБОПЕЧЕННІ PDF
Т. Є. Лебеденко, Н. Ю. Соколова, В. О. Кожевнікова, Г. М. Гардаушенко
ТЕХНОЛОГИЯ ОТЛОЖЕННОГО ВЫПЕКАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЛКОВО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА PDF (Русский)
И. В. Солоницкая, Г. Ф. Пшенишнюк, Т. В. Бытка
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ХЛЕБНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ЗЕРНОВЫХ СМЕСЕЙ PDF (Русский)
О. В, Макарова, Г. Ф. Пшенишнюк, А. С. Иванова
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕБІГУ ПРОЦЕСІВ ДОЗРІВАННЯ ПШЕНИЧНОГО ТІСТА З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ВІВСА ТА КУКУРУДЗИ PDF
С. Г. Олійник, Г. В. Степанькова, О. І. Кравченко
ПАЛЬМІТИН СОНЯШНИКОВИЙ – ЖИРОВА СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБОБУЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
К. В. Куниця, О. А. Литвиненко, Ф. Ф. Гладкий
ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОГО ПОРОШКА ИЗ ПЛОДОВ КРАСНОЙ РЯБИНЫ НА КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО КЛЕЙКОВИНЫ В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ И МАКАРОННОЙ МУКЕ PDF (Русский)
А. В. Покрашинская, Ж. В. Кошак
БОРОШНО З ПРОРОЩЕНОГО ЗЕРНА ВІВСА ЯК ОСНОВА ДЛЯ БОРОШЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ PDF
А. В. Антоненко
ВОЛОГОУТРИМУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ БОРОШНЯНОГО ТІСТА З ДОДАВАННЯМ ФЕРМЕНТУ ТРАНСГЛЮТАМІНАЗА PDF
О. М. Шаніна, Н. Л. Лобачова, В. О. Звєрєв
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИ АКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МУКИ РАЗНЫХ ВИДОВ PDF (Русский)
С. Ю. Мыколенко
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БЕЗГЛЮТЕНОВИХ ВИДІВ СИРОВИНИ PDF
А. М. Грищенко, В. І. Дробот
ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКІВ КАЛИНИ, ГОРОБИНИ ТА ОБЛІПИХИ В ТЕХНОЛОГІЇ БІСКВІТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ PDF
Ю. Я. Мирошник, І. М, Медвідь, О. Б. Шидловська, В. Ф. Доценко
ВИКОРИСТАННЯ ФІТОПОРОШКУ З КОРІННЯ ГОРЦЯ ЗМІЇНОГО У ТЕХНОЛОГІЯХ ПРЯНИЧНИХ ВИРОБІВ PDF
Н. Ю. Ярошенко
ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВІТАМІНУ С У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ХАРЧОВИХ СИСТЕМАХ PDF
В. В. Євлаш, З. В. Железняк, О. В. Добровольська, Н. В. Мурликіна
ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ КРІОПАСТ У ТЕХНОЛОГІЇ ЖЕЛЕЙНИХ ВИРОБІВ PDF
М. В. Артамонова, Н. В. Шматченко
ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВИРОБНИЦТВА ГАРБУЗОВОЇ ТЕРМОСТАБІЛЬНОЇ НАЧИНКИ PDF
У. С. Йовбак, В. В. Петренко, Н. І. Бєла
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕСЕРТНИХ ВИРОБІВ З АПІПРОДУКТАМИ PDF
М. М. Калакура, О. В. Щирська
ПРОБЛЕМЫ НЕДОСТАТКА МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В ПИТАНИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ PDF (Русский)
Н. Ф. Рогинская, Е. С. Богданец

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ОБЛАДНАННЯ ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ КОМБИКОРМОВ PDF (Русский)
В. Н. Петров
УТИЛІЗАЦІЯ ЕНЕРГІЇ ВОЛОГОГО ПОВІТРЯ В РЕКУПЕРАТИВНІЙ ЗЕРНОСУШАРЦІ PDF
І. І. Безбах
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АСПИРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ PDF (Русский)
О. И. Гапонюк, А. А. Гончарук, А. П. Липин
СПОСОБИ ОТРИМАННЯ СУХИХ ПОРОШКІВ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ PDF
Я. М. Бичков, Т. І. Дмитрюк
ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ PDF (Русский)
Р. В. Амбарцумянц
КРИТЕРИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РЫЧАЖНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ УСИЛИЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ ФРИКЦИОННЫХ МУФТ PDF (Русский)
Р. В. Амбарцумянц, И. И. Дели
РАСЧЕТ АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛИНОРЕМЕННОГО ВАРИАТОРА ПРИВОДА ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ PDF (Русский)
Г. А. Аванесьянц
МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СУШКОЙ ЗЕРНА В ШАХТНОЙ ЗЕРНОСУШИЛКЕ PDF (Русский)
В. В. Ткачев, К. В. Соснин
ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ВЗРЫВООПАСНОСТИ СИЛОСА PDF (Русский)
В. Э. Волков
О КОРРЕЛЯЦИИ СВОЙСТВ И СТЕПЕНИ УПОРЯДОЧЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КОМПОЗИТОВ PDF (Русский)
А. Н. Герега
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ PDF (Русский)
Ю. Г. Лобода, О. Ю. Орлова
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ PDF
Ю. Г. Лобода, О. Ю. Орлова
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХАРАКТЕРИСТИК РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ САР КАК СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ PDF
В. А. Хобин, С. И. Лагерная

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗЕРНОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПАО «ОДЕССКИЙ КАРАВАЙ» PDF (Русский)
В. А. Чабаров, А. А. Максимчук
ПРОБЛЕМИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. І. Мельничук, О. О. Долинська
МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ЗЕРНОВИХ ПЛАСТІВЦІВ PDF
М. Р. Мардар, А. В. Лазуткіна, А. Янівська, М. М. Голубєва
РОЗРОБКА ТА АПРОБАЦІЯ БАЛОВОЇ ШКАЛИ ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ КАШ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ PDF
М. Р. Мардар, Ю. П. Байбак
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ЕКСТРУДОВАНИХ ЗЕРНОВИХ ПРОДУКТІВ З УРАХУВАННЯМ СПОЖИВЧИХ PDF
М. Р. Мардар
ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА ФОРМУВАННЯ НОВИХ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КАРАМЕЛІ ЛЬОДЯНИКОВОЇ PDF
Н. М. Кухтіна, Ю. М. Колєсніченко
ОСОБЛИВОСТІ СЕРТИФІКАЦІЇ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Н. Р. Кордзая
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ PDF
І. А. Петрова, Л. В. Кричковська
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ PDF
А. П. Бочковський
АСОРТИМЕНТ ТА СПОЖИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРАЛЬНИХ ПОРОШКІВ PDF
Т М. Черевата
ІНФОРМАТИВНІСТЬ МАРКУВАННЯ ЯК КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЮВЕЛІРНОГО ВИРОБУ PDF
Е. І. Погонцева, О. О. Зотова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-МЕТОДА В ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ PDF
Л. Н. Сагач, Т. А. Донченко

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА, ВИГОТОВЛЕННЯ ЗЕРНОВИХ ВИРОБІВ ТА КОМБІКОРМІВ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ШЕЛУШЕНИЯ ЗЕРНА НА ЭТАП КРУПООБРАЗОВАНИЯ ПРИ СОРТОВОМ ПОМОЛЕ ПШЕНИЦЫ PDF (Русский)
Д. А. Жигунов, М. А. Ковалев
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ НУТА ШЕЛУШЕННОГО КОЛОТОГО В КРУПЫ ДРОБЛЕННЫЕ НОМЕРНЫЕ И МУКУ PDF (Русский)
Е. И. Шутенко, А. А. Донец, Р. С. Давидов, Т. З. Москвина
КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ И СТРУКТУРЫ ЭТАПА КРУПООБРАЗОВАНИЯ НА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ PDF (Русский)
Е. И. Шутенко, Р. С. Давыдов
ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОСНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ПІД ЧАС ПРОРОЩУВАННЯ PDF
I. М. Фоміна, О. О. Ізмайлова, Д. С. Щуцька
ВПЛИВ ВОЛОГОСТІ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ТА ТРИВАЛОСТІ ВІДВОЛОЖУВАННЯ НА ВИХІД ЯДРА PDF
Є. А. Дмитрук, В. В. Любич, В. В. Новіков, І. О. Полянецька
ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ЗАЛЕЖНО ВІД ЙОГО РОЗМІРІВ PDF
В. В. Любич, Полянецька І. О. Полянецька, В. В. Новіков
ЗМІНИ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ЗЕРНА ПРОСА ПІСЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЙОГО ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ PDF
Л. К. Овсянникова, Г. Й. Євдокимова, В. В. Калаянова, Л. В. Труфкаті, Н. В. Гаєвська
ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОСТРУКТУРЫ СЕМЯН НУТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ОБРАБОТКИ PDF
Л. Д. Дмитренко, Л. К. Овсянникова
УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНІМ ОПОРОМ ДИФУЗІЇ ВОЛОГИ PDF
I. I. Гапонюк, О. I. Гапонюк
КІНЕТИКА НАГРІВАННЯ ВОЛОГОГО ШАРУ ЗЕРНА ГАЗАМИ ПІДВИЩЕНОГО ВОЛОГОВМІСТУ PDF
І. І. Гапонюк, О. І. Гапонюк
БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА НОВИХ ВИДІВ КОРМОВИХ ДОБАВОК PDF
Б. В. Єгоров, Т. В. Бордун, А І. Шарова
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ЧАСТЕЙ СОИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМБИКОРМОВ PDF (Русский)
А. П. Левицкий, А. П. Лапинская, И. О. Селиванская, И. В. Ходаков
ВИКОРИСТАННЯ ПОБІЧНИХ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБКИ ВИНОГРАДУ У ФУНКЦІОНАЛЬНІЙ ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ТА ПТИЦІ Без заголовку PDF
А. П. Левицкий, А. П. Лапінська, І. О. Селіванська, И. В. Ходаков
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТХОДОВ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ PDF (Русский)
Б. В. Егоров, И. С. Малаки
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМБИКОРМА В СОВРЕМЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ PDF (Русский)
Б. В. Егоров, Ю. Я. Кузьменко
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ PDF (Русский)
Е. Е. Воецкая, Г. И. Евдокимова, А. В. Макаринская, Н. П. Зверькова
ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОЇ ДІЇ КОМБІКОРМОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ІЗ ВКЛЮЧЕННЯМ ВОЛОГИХ КОРМОВИХ ТРАВ У ГОДІВЛІ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ PDF
Н. В. Хоренжий
ОСОБЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ ЛОШАДЕЙ PDF (Русский)
Б. В. Егоров, А. Г. Цюндык
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РІПАКОВОГО ЖМИХУ В КОМБІКОРМОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
В. О. Лакіза, В. Ю. Соколов, К. А. Самофал, В. О. Єрмакова, Ю. О. Чурсінов
ОТРИМАННЯ ОЛІГОМЕРІВ ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ З АНТИОКСИДАНТНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ PDF
О. І. Данилова, С. П. Решта
ОСОБЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ ЗЕРНА ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ, ВЫРАЩЕННОЙ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ PDF
Ж. В. Кошак, Е. М. Минина, А. Э. Кошак, Н. А. Дуктова, В. Г. Лугин
ХАРЧОВА ТА БІОЛОГІЧНА ЦІННІСТЬ НАСІННЯ ЛЬОНУ PDF
Н. М. Слободянюк, Ю. Г. Сухенко, І. А. Веретинська
ЕФЕКТИВНА МОДИФІКАЦІЯ ФУНГІЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ З МІКРОЕЛЕМЕНТАМИ, ОТРИМАНИМИ ЗА НАНОТЕХНОЛОГІЯМИ PDF
О. С. Гавриленко, О. А. Хоміцька, А. Г. Пащенко, О. В. Загорулько, Т. В. Нестерчук
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБОГАЩЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ PDF (Русский)
Ю. Я. Любимая
ОСОБЛИВОСТІ КОМПОНУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ ТА ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ЙОГО РОЗМІЩЕННЯ НА КОМБІКОРМОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
В. Є. Браженко, О. О. Фесенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗЕРНОСУШАРОК ПРИ РІЗНИХ СПОСОБАХ ТА РЕЖИМАХ СУШІННЯ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ PDF
Г. М. Станкевич, Т. В. Страхова, Л. Ф. Будюк