DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.119881

Classification of accounting outsourcing: compliance with modern development trends

Halyna Liakhovych

Abstract


The object of research is accounting outsourcing, the effectiveness of implementation depends on many factors, one of the main processes is properly organized transition to outsourcing. One of the most problematic places is the analysis of all types of accounting outsourcing and accounting of those signs that are suitable for a particular enterprise. In the process of research, the following methods are used: analysis and synthesis, logical generalization, analogies, comparative comparison, graphical method.

Based on the results of the analysis of the positions of scientists, it is established that there is no systematicity in the disclosure of classification characteristics, according to which types of accounting outsourcing are delineated in literary sources. Despite the rather high level of research on this issue, there is no clear unity in the allocation of relevant types of accounting outsourcing.

The types of accounting outsourcing are systematized and presented in the context of three groups of characteristics:

– depending on the provided services;

– depending on the subjects of management (types of business entities, tax status and location of business entities);

– depending on the requirements for outsourcing organization (time period, cooperation procedure, implementation mechanism, list of works, models for providing accounting services).

It is confirmed that the proposed classification largely depends on the specifics of the formation of the relationship between the parties to the contract – the customer and the contractor.

The implemented theoretical developments in the field of accounting outsourcing are the basis for describing models of accounting in the conditions of using outsourcing.


Keywords


accounting outsourcing; accounting organization; classification of accounting outsourcing

Full Text:

PDF

References


Nicholson, B., Aman, A. (2012). Managing attrition in offshore finance and accounting outsourcing. Strategic Outsourcing: An International Journal, 5 (3), 232–247. doi:10.1108/17538291211291765

Szymaniak, A. (Ed.) (2006). Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, 432

Marcinkowska, E. (2015). Outsourcing i offshoring procesu rachunkowości – modele dostawy usługi. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, 399, 333–342. doi:10.15611/pn.2015.399.32

Marcinkowska, E., Joanna, S. (2015). Przebieg procesu outsourcingu usług księgowo-podatkowych i jego wpływ na współpracę między podmiotami. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicac, 225, 170–180.

Sobańska, I. (2011). Granice organizacyjne systemu rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości,188, 251–263

Cebrowskiej, T., Kowalik, A., Stępień, R. (Eds.) (2007). Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Warszawa: SKWP, 593.

Aman, A., Hamzah, N., Amiruddin, R., Maelah, R. (2012). Transaction costs in finance and accounting offshore outsourcing: a case of Malaysia. Strategic Outsourcing: An International Journal, 5 (1), 72–88. doi:10.1108/17538291211221960

Stojanov, M. (2017). The Challenges of Offshoring and Outsourcing. Trakia Journal of Sciences, 15 (Suppl. 1), 87–92. Available at: http://tru.uni-sz.bg/tsj/TJS_Suppl.1_Vol.15_2017/16.pdf

Innowacyjna rola outsourcingu rachunkowości. Available at: https://www.skwp.poznan.pl/files/pliki/4ea7f0030cdf5.pdf

Czubakowskiej, K. (Ed.) (2007). Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 268.

Swietla, K. (2014). Outsourcing of Accounting Services as a Mechanism to Encourage the Development of Small and Mediumsized Enterprises in the Modern Economy. Proceedings of the 10th Conference of ASECU «TOWARDS POSTCRISIS PROSPERITY: Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe», Cluj-Napoca, Romania, 1617 May 2014. Cluj-Napoca: RISOPRINT, 327–337. Available at: http://www.asecu.gr/files/10th_conf_files/swietla.pdf

Matejun, M. (2006). Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 42 (989), 19–36.

Pankov, V. V., Naumova, S. A. (2009). Autsorsing v buhgalterskom uchete. Audit i finansovyi analiz, 1. Available at: http://www.auditfin.com/fin/2009/1/Naumova%20.pdf

Sultangujieva, A. J. (2015). Organizatsiia buhgalterskogo ucheta na usloviiah distantsionnogo autsorsinga. Moscow, 222. Available at: https://guu.ru/files/dissertations/2015/06/sultanguzhieva_a_zh/dissertation.pdf

Maelah, R., Aman, A., Hamzah, N., Amiruddin, R., Sofiah. (2010). Accounting outsourcing turnback: process and issues. Strategic Outsourcing: An International Journal, 3 (3), 226–245. doi:10.1108/17538291011093811

Swietla, K. (2014). Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 280.

Micherda, B., Gorka, L. (2009). Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 256.

Anikin, B. A. (Ed.) (2003). Autsorsing: sozdanie vysokoeffektivnyh i konkurentosposobnyh organizatsii. Moscow: INFRA-M, 187.

Kaledzhian, S. O. (2003). Autsorsing i delegirovanie polnomochii v deiatel'nosti kompanii. Moscow: Delo, 272.

Kesarchuk, H. S. (2014). Bukhhalterskyi autsorsynh: poniattia, vydy, perevahy ta nedoliky. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika, 1 (42), 201–204.

Popliuiko, A. M. (2011). Bukhhalterskyi autsorsynh: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku v Ukraini. Finansy, oblik i audyt, 18, 335–340.

Liakhovych, H. I. (2016). Bukhhalterskyi autsorsynh: pidkhody do traktuvannia ta klasyfikatsii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, 9, 104–108.


GOST Style Citations


Nicholson, B. Managing attrition in offshore finance and accounting outsourcing [Text] / B. Nicholson, A. Aman // Strategic Outsourcing: An International Journal. – 2012. – Vol. 5, No. 3. – P. 232–247. doi:10.1108/17538291211291765

Szymaniak, A. Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared services centers [Text] / ed. by A. Szymaniak. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, 2006. – 432 p.

Marcinkowska, E. Outsourcing i offshoring procesu rachunkowości – modele dostawy usługi [Text] / E. Marcinkowska // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2015. – No. 399. – P. 333–342. doi:10.15611/pn.2015.399.32

Marcinkowska, E. Przebieg procesu outsourcingu usług księgowo-podatkowych i jego wpływ na współpracę między podmiotami [Text] / E. Marcinkowska, S. Joanna // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicac. ‑ 2015. ‑ No. 225. – P. 170–180.

Sobańska, I. Granice organizacyjne systemu rachunkowości [Text] / I. Sobańska // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. – 2011. ‑ No. 188. ‑ P. 251–263.

Cebrowskiej, T. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro [Text] / ed. by T. Cebrowskiej, A. Kowalik, R. Stępień. – Warszawa: SKWP, 2007. – 593 p.

Aman, A. Transaction costs in finance and accounting offshore outsourcing: a case of Malaysia [Text] / A. Aman, N. Hamzah, R. Amiruddin, R. Maelah // Strategic Outsourcing: An International Journal. – 2012. – Vol. 5, No. 1. – P. 72–88. doi:10.1108/17538291211221960

Stojanov, M. The Challenges of Offshoring and Outsourcing [Electronic resource] / M. Stojanov // Trakia Journal of Sciences. – 2017. ‑ Vol. 15, Suppl. 1. – Р. 87–92. ‑ Available at: \www/URL: http://tru.uni-sz.bg/tsj/TJS_Suppl.1_Vol.15_2017/16.pdf

Innowacyjna rola outsourcingu rachunkowości [Electronic resource]. – Available at: \www/URL: https://www.skwp.poznan.pl/files/pliki/4ea7f0030cdf5.pdf

Czubakowskiej, K. Od auditingu do sponsoringu w rachunkowości [Text] / ed. by K. Czubakowskiej. ‑ Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. – 268 p.

Swietla, K. Outsourcing of Accounting Services as a Mechanism to Encourage the Development of Small and Mediumsized Enterprises in the Modern Economy [Electronic resource] / K. Swietla // Proceedings of the 10th Conference of ASECU «TOWARDS POST‐CRISIS PROSPERITY: Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe», Cluj-Napoca, Romania, 16–17 May 2014. ‑ Cluj-Napoca: RISOPRINT, 2014. – P. 327–337. ‑ Available at: \www/URL: http://www.asecu.gr/files/10th_conf_files/swietla.pdf

Matejun, M. Rodzaje outsourcingu i kierunki jego wykorzystania [Text] / M. Matejun // Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie. – 2006. ‑ Vol. 42, No. 989. ‑ P. 19–36.

Pankov, V. V. Autsorsing v buhgalterskom uchete [Electronic resource] / V. V. Pankov, S. A. Naumova // Audit i finansovyi analiz. – 2009. – No. 1. – Available at: \www/URL: http://www.auditfin.com/fin/2009/1/Naumova%20.pdf

Sultangujieva, A. J. Organizatsiia buhgalterskogo ucheta na usloviiah distantsionnogo autsorsinga [Electronic resource]: PhD thesis / A. J. Sultangujieva. ‑ Moscow, 2015. ‑ 222 p. ‒ Available at: \www/URL: https://guu.ru/files/dissertations/2015/06/sultanguzhieva_a_zh/dissertation.pdf

Maelah, R. Accounting outsourcing turnback: process and issues [Text] / R. Maelah, A. Aman, N. Hamzah, R. Amiruddin, Sofiah // Strategic Outsourcing: An International Journal. – 2010. – Vol. 3, No. 3. – P. 226–245. doi:10.1108/17538291011093811

Swietla, K. Outsourcing usług księgowych w świetle oczekiwań biur rachunkowych i ich klientów [Text] / K. Swietla. – Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014. ‑ 280 p.

Micherda, B. Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości [Text] / B. Micherda, L. Gorka. ‑ Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. – 256 p.

Anikin, B. A. Autsorsing: sozdanie vysokoeffektivnyh i konkurentosposobnyh organizatsii [Text] / ed. by B. A. Anikin. – Moscow: INFRA-M, 2003. – 187 p.

Kaledzhian, S. O. Autsorsing i delegirovanie polnomochii v deiatel'nosti kompanii [Text] / S. O. Kaledzhian. – Moscow: Delo, 2003. – 272 p.

Kesarchuk, H. S. Bukhhalterskyi autsorsynh: poniattia, vydy, perevahy ta nedoliky [Text] / H. S. Kesarchuk // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Ekonomika. – 2014. – Vol. 1 (42). – P. 201–204.

Popliuiko, A. M. Bukhhalterskyi autsorsynh: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku v Ukraini [Text] / A. M. Popliuiko // Finansy, oblik i audyt. – 2011. – Vol. 18. – P. 335–340.

Liakhovych, H. I. Bukhhalterskyi autsorsynh: pidkhody do traktuvannia ta klasyfikatsii [Text] / H. I. Liakhovych // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. – 2016. – Vol. 9. – P. 104–108.Copyright (c) 2017 Halyna Liakhovych

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2226-3780, ISSN (on-line) 2312-8372