DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.141247

Analysis and generalization of the results of an experimental research of the rechargeable batteries of self-guided electric torpedo СЕТ-65 (USSR) in post-guarantee terms of exploitation

Igor Biryukov, Alexey Biryukov, Oleksandr Shcheptsov

Abstract


The object of research is the process of changing the electrical and tactical and technical characteristics of silver-zinc torpedo batteries during their post-warranty storage.

The subject of research is the technical gerontology of electrotechnical systems, namely silver-zinc storage batteries of the self-guided electric torpedo СЕТ-65 (USSR).

Available in service silver-zinc torpedo batteries are on post-warranty storage terms: from 30 years and more. The changes in their parameters that passed during this period, as well as the gerontological processes taking place in them, have been little studied. In conditions of forced operation on post-warranty storage terms, there is an urgent need to monitor their condition. Proceeding from this, the identification of regularities in the change in the electrotechnical characteristics of silver-zinc torpedo accumulator batteries from their storage times and determining the impact of these changes on the main tactical and technical characteristics of the torpedo is an important scientific and applied problem.

The model of life cycle of silver-zinc batteries is analyzed. This allows to predict the changes in the basic electrical characteristics from the time of their storage, as well as the impact of these changes on the main tactical and technical characteristics of the torpedo. The dependences of the effect of the torpedo storage period for more than 20 years on the intensity of the decrease in its speed and the range of its course are determined. It is found that these indicators deteriorate to 20 % and 17 %, respectively. Correction of the model of the life cycle of the torpedo battery is carried out. It is established that taking into account the operation of the automatic guidance system, the period of expedient operation of the torpedo battery should not exceed 16 years. Based on the gerontological changes in the power supply sources of the torpedo battery, a method for correcting torpedo firing is proposed. This will compensate for the increase in the scattering in the lateral direction and in range, as well as the increase in the angle of the calculated point of the torpedo encounter with the target. In turn, this will allow performing training and combat missions using the available torpedoes of post-warranty storage periods.


Keywords


torpedoes of post-warranty storage periods; silver-zinc storage batteries; gerontological changes

References


Anipko, O. B., Shheptsov, O. V. (2014). Gerontologicheskie izmeneniya serebryano-tsinkovykh akkumulyatornykh batarey torpedy SET-65 v protsesse dlitel'nogo khraneniya. Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia, 4, 58–64.

Rukovodstvo po khraneniyu i remontu protivolodochnogo, torpednogo, minnogo, protivominnogo i protivopodvodno-diversionnogo oruzhiya i vooruzheniya. (1986). Moscow: Voennoe izdatel'stvo MO SSSR, 279.

Analiz ta pidsumky ekspluatatsii ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky Zbroinykh syl Ukrainy u 2011 rotsi. (2012). Ozbroiennia Zbroinykh syl Ukrainy. Kyiv, 67.

Rogozhnikov, K., Kuz'mitskiy, M. (2002). Vypuskniki fakul'teta morskogo priborostroeniya – sozdateli torped. Za kadry verfyam, 9, 4.

Anipko, O. B., Mulenko, A. O. et. al. (2010). Problema zhivuchesti stvolov strelkovogo oruzhiya pri primenenii boepripasov poslegarantiynykh srokov khraneniya. Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia, 3, 80–83.

Anipko, O. B., Mulenko, A. O., Demchenko, A. A. (2013). Eksperimental'noe issledovanie iznosa stvola 5.45 mm avtomata Kalashnikova AK-74 pri strel'be boepripasami dlitel'nykh srokov khraneniya. Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia, 2, 121–126.

Johnston, A. (2005). Understanding and Predicting Gun Barrel Erosion. Edinburgh: Department of Defence Australian Government, 52.

Biryukov, A., Gurnovich, A., Biryukov, I. (2017). Experimental research of wear intensitivity of 9 mm pistol barrel with the use of long-term storage ammunition. Technology Audit and Production Reserves, 2 (2 (34)), 48–54. doi: http://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.100467

Anipko, O. B., Demchenko, A. A. (2014). Eksperimental'noe issledovanie ballisticheskikh kharakteristik 120 mm minometa pri primenenii metatel'nykh zaryadov dlitel'nykh srokov khraneniya. Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia, 2, 61–70.

Anipko, O. B., Borisyuk, M. D., Busyak, Yu. M. (2011). Eksperimental'noe issledovanie zhivuchesti stvola gladkostvol'noy pushki. Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia, 1, 28–31.

Anipko, O. B., Verteletskiy, V. F. (2013). Izmenenie fiziko-khimicheskikh svoystv porokhovogo zaryada i nachal'noy skorosti artilleriyskikh boepripasov morskoy nomenklatury kalibrov 25/80 i 30/54. Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia, 2, 74–80.

Anipko, O. B., Redin, N. N., Shheptsov, O. V. (2013). Eksperimental'noe issledovanie akkumulyatornykh batarey elektricheskikh torped, nakhodyashhikhsya na poslegarantiynykh etapakh ekspluatatsii. Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia, 2, 3–8.

Anipko, O. B., Shheptsov, O. V. (2013). Izmenenie osnovnykh energeticheskikh pokazateley akkumulyatornykh batarey torped na poslegarantiynykh etapakh ekspluatatsii i ikh vliyanie na osnovnye takticheskie kharakteristiki torpednogo oruzhiya. Zbirnyk naukovykh prats AVMS imeni P. S. Nakhimova, 3 (15), 9–15.

Alyanak, E., Grandhi, R., Penmetsa, R. (2006). Optimum design of a supercavitating torpedo considering overall size, shape, and structural configuration. International Journal of Solids and Structures, 43 (3-4), 642–657. doi: http://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2005.05.040

Alyanak, E., Venkayya, V., Grandhi, R., Penmetsa, R. (2005). Structural response and optimization of a supercavitating torpedo. Finite Elements in Analysis and Design, 41 (6), 563–582. doi: http://doi.org/10.1016/j.finel.2004.10.005

Polyakov, L. (2005). Aging stocks of ammunition and SALW in Ukraine: risks and challenges. Bonn International Center for Conversion, 66.

Praveen, D. (2014). Analysis the world’s deadliest torpedoes. Naval technology. Available at: https://www.naval-technology.com/features/featurethe-worlds-deadliest-torpedoes-4286162/. Last accessed: 10.03.2018

Torpedoes and the Next Generation of Undersea Weapons. (2002). Undersea warfare magazine. Available at: https://www.public.navy.mil/subfor/underseawarfaremagazine/Issues/Archives/issue_14/torpedoes.html. Last accessed: 10.03.2018

Anipko, O. B., Khaykov, V. L., Shheptsov, O. V. (2013). Prognozirovanie izmeneniya energeticheskikh pokazateley akkumulyatornykh batarey elektricheskikh torped v zavisimosti ot srokov ikh khraneniya. Zbіrnik naukovikh prats' AVMS іmenі P. S. Nakhіmova, 2 (14), 14–19.

Otchet issledovaniya batarey A-187M, posle dlitel'nogo khraneniya i opredelenie vozmozhnosti ikh ispol'zovaniya. (2001). OAO NPF «Luganskiy akkumulyator-1», 7.


GOST Style Citations


Anipko O. B., Shheptsov O. V. Gerontologicheskie izmeneniya serebryano-tsinkovykh akkumulyatornykh batarey torpedy SET-65 v protsesse dlitel'nogo khraneniya // Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia. 2014. Issue 4. P. 58–64.

Rukovodstvo po khraneniyu i remontu protivolodochnogo, torpednogo, minnogo, protivominnogo i protivopodvodno-diversionnogo oruzhiya i vooruzheniya. Moscow: Voennoe izdatel'stvo MO SSSR, 1986. 279 p.

Analiz ta pidsumky ekspluatatsii ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky Zbroinykh syl Ukrainy u 2011 rotsi // Ozbroiennia Zbroinykh syl Ukrainy. Kyiv, 2012. 67 p.

Rogozhnikov K., Kuz'mitskiy M. Vypuskniki fakul'teta morskogo priborostroeniya – sozdateli torped // Za kadry verfyam. 2002. Issue 9. P. 4.

Problema zhivuchesti stvolov strelkovogo oruzhiya pri primenenii boepripasov poslegarantiynykh srokov khraneniya / Anipko O. B. et. al. // Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia. 2010. Issue 3. P. 80–83.

Anipko O. B., Mulenko A. O., Demchenko A. A. Eksperimental'noe issledovanie iznosa stvola 5.45 mm avtomata Kalashnikova AK-74 pri strel'be boepripasami dlitel'nykh srokov khraneniya // Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia. 2013. Issue 2. P. 121–126.

Johnston A. Understanding and Predicting Gun Barrel Erosion. Edinburgh: Department of Defence Australian Government, 2005. 52 р.

Biryukov A., Gurnovich A., Biryukov I. Experimental research of wear intensitivity of 9 mm pistol barrel with the use of long-term storage ammunition // Technology Audit and Production Reserves. 2017. Vol. 2, Issue 2 (34). P. 48–54. doi: http://doi.org/10.15587/2312-8372.2017.100467 

Anipko O. B., Demchenko A. A. Eksperimental'noe issledovanie ballisticheskikh kharakteristik 120 mm minometa pri primenenii metatel'nykh zaryadov dlitel'nykh srokov khraneniya // Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia. 2014. Issue 2. P. 61–70.

Anipko O. B., Borisyuk M. D., Busyak Yu. M. Eksperimental'noe issledovanie zhivuchesti stvola gladkostvol'noy pushki // Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia. 2011. Issue 1. P. 28–31.

Anipko O. B., Verteletskiy V. F. Izmenenie fiziko-khimicheskikh svoystv porokhovogo zaryada i nachal'noy skorosti artilleriyskikh boepripasov morskoy nomenklatury kalibrov 25/80 i 30/54 // Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia. 2013. Issue 2. P. 74–80.

Anipko O. B., Redin N. N., Shheptsov O. V. Eksperimental'noe issledovanie akkumulyatornykh batarey elektricheskikh torped, nakhodyashhikhsya na poslegarantiynykh etapakh ekspluatatsii // Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia. 2013. Issue 2. P. 3–8.

Anipko O. B., Shheptsov O. V. Izmenenie osnovnykh energeticheskikh pokazateley akkumulyatornykh batarey torped na poslegarantiynykh etapakh ekspluatatsii i ikh vliyanie na osnovnye takticheskie kharakteristiki torpednogo oruzhiya // Zbirnyk naukovykh prats AVMS imeni P. S. Nakhimova. 2013. Issue 3 (15). P. 9–15.

Alyanak E., Grandhi R., Penmetsa R. Optimum design of a supercavitating torpedo considering overall size, shape, and structural configuration // International Journal of Solids and Structures. 2006. Vol. 43, Issue 3-6. P. 42–657. doi: http://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2005.05.040 

Structural response and optimization of a supercavitating torpedo / Alyanak E. et. al. // Finite Elements in Analysis and Design. 2005. Vol. 41, Issue 6. P. 563–582. doi: http://doi.org/10.1016/j.finel.2004.10.005 

Polyakov L. Aging stocks of ammunition and SALW in Ukraine: risks and challenges. Bonn International Center for Conversion, 2005. 66 p.

Praveen D. Analysis the world’s deadliest torpedoes // Naval technology. 2014. URL: https://www.naval-technology.com/features/featurethe-worlds-deadliest-torpedoes-4286162/ (Last accessed: 10.03.2018)

Torpedoes and the Next Generation of Undersea Weapons // Undersea warfare magazine. 2002. URL: https://www.public.navy.mil/subfor/underseawarfaremagazine/Issues/Archives/issue_14/torpedoes.html (Last accessed: 10.03.2018)

Anipko O. B., Khaykov V. L., Shheptsov O. V. Prognozirovanie izmeneniya energeticheskikh pokazateley akkumulyatornykh batarey elektricheskikh torped v zavisimosti ot srokov ikh khraneniya // Zbіrnik naukovikh prats' AVMS іmenі P. S. Nakhіmova. 2013. Issue 2 (14). P. 14–19.

Otchet issledovaniya batarey A-187M, posle dlitel'nogo khraneniya i opredelenie vozmozhnosti ikh ispol'zovaniya. OAO NPF «Luganskiy akkumulyator-1», 2001. 7 p.Copyright (c) 2018 Igor Biryukov, Alexey Biryukov, Oleksandr Shcheptsov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2226-3780, ISSN (on-line) 2312-8372