DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4774

Technological constraints as method of improving control quality

Олександр Васильович Степанець

Abstract


The article describes the methods of using means for account technological constraints in automatic control system. The results are used in a control system with an internal model control system

Keywords


Control system, constraints, regulators

References


Ковриго, Ю.М. Адаптивна система регулювання витрати палива [Текст] / Ю.М. Ковриго, Б.В. Фоменко, І.А. Поліщук, // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2007. - № 1(19). - С. 136-140.

Ковриго, Ю.М. Адаптивное управление теплоэнергетическими процессами [Текст] / Ю.М. Ковриго, А.П. Мовчан, Б.В. Фоменко, И.А. Полищук // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2007. - №2. – С. 147-156.

Ковриго, Ю.М. Врахування обмежень для підвищення якості функціонування систем регулювання енергоблоків ТЕС і АЕС [Текст] / Ю.М. Ковриго, Б.В. Фоменко // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2008. - № 2(22). – С. 180 – 186.

Фоменко, Б.В. Учет ограничений на выходную переменную в системе регулирования температуры перегрева пара [Текст] / Б.В. Фоменко, Д.Р. Корниенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. -№ 3/4 (39). - С. 21-24.

Bogdana V. Fomenko. Automatic Control System of Energy Objects with Variable Operation Modes [Текст] / Alexander V. Stepanets, Bogdana V. Fomenko // Preprints of scientific Section of 13 International Student Olympiad on Automatic Control, Saint-Petersburg, 2010. – P. 173-175.

Ковриго, Ю.М. Система регулювання тепловим навантаженням котла ТПП-210А з використанням регулятора з внутрішньою моделлю [Текст] / Ю.М. Ковриго, Б.В. Фоменко, О.В. Степанець // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2010. T. 3, N 10(45). С. 4-7. Режим доступу : URL : http://http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2897

Ковриго, Ю.М. Інтелектуальні будівлі та автоматизація інженерних систем [Текст] / Ю.М. Ковриго, А.П. Мовчан, І.А. Поліщук, Б.В. Фоменко, О.В. Степанець // Інвестування в енергетику, енергозбереження та екологію: десята міжнародна конференція, 25-29 тр. 2010р. : вибрані матеріали — К., 2010. — С. 133-139.

Фоменко, Б.В. Система автоматичного керування теплоенергетичними об’єктами зі змінними режимами роботи [Текст] / Б.В. Фоменко, О.В. Степанець // Матеріали XVII Міжнар. Конф. з автоматичного управління (Автоматика-2010), 27 29 вер. 2010р. : тези доп. — Х., 2010. — С. 301-303.

Фоменко, Б.В. Дослідження стійкості нелінійної системи регулювання температури первинної пари [Текст] / Б.В. Фоменко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2010. T. 6, N 7(48). С. 64-66. Режим доступу : URL : http://http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3371.

Фоменко, Б.В. Підвищення ефективності систем автоматичного регулювання за рахунок врахування обмежень керованого сигналу [Текст] / Б.В. Фоменко, О.В. Степанець, О.С. Бунке // Вестник национального технического университета «ХПИ». – 2010. – №57. – С. 177-183.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2016 Олександр Васильович Степанець

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448