DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4780

Petri nets as a means of modelling parallel algorithmic constructions of Ada language

Анна Миколаївна Парнюк

Abstract


This work considered the modeling of specific algorithmic constructions of Ada language based on the terms of Petri nets and also their use for the purpose of automation verification of the parallel software

Keywords


Verification, Petri nets, models of parallel algorithms

References


Кузьмук, В.В. Модифицированные сети Петри и устройства моделирования параллельных процессов: монография [Текст] / В.В. Кузьмук, О.А. Супруненко. – К. : Маклаут, 2010. – 252 с. – ISBN 978-966-2200-07-2

Онищенко, Б.О. Управляючі мережі Петрі, як засіб моделювання та автоматизованого аналізу алгоритмічних конструкцій [Текст] / Б.О. Онищенко, О.О. Супруненко // Вісник запорізького національного ун-ту – 2009. – № 1. – С.163–169.

Супруненко, О. ЗАСОБИ АВТОМАТИЗОВАНОГО АНАЛІЗУ АЛГОРИТМІВ ПАРАЛЕЛЬНИХ ПРОГРАМ НА ОСНОВІ МОДИФІКАЦІЙ МЕРЕЖ ПЕТРІ [Текст] / Оксана Супруненко, Анна Парнюк // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2010. – T. 4, N 3(46). – С. 66-71. – Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2952.

Кузьмук В.В. Модифицированные сети Петри для формирования параллель¬ных процессов в системах управления [Текст] / В.В. Кузьмук, О.А. Супруненко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 6/8 (48). – С. 50–53. - ISSN 1729-3774

Кузьмук В.В. Расширение функциональных возможностей алгоритмического аппарата сетей Петри при моделировании параллельных процессов [Текст] / В.В. Кузьмук, О.О. Супруненко. // Электронное моделирование. – 2009. – Т. 31. – № 5. – С. 65–73. – ISSN: 0204-3572

Супруненко, О.О. Модифікація підсистем захисту інформації на основі мереж Петрі [Текст] / О.О. Супруненко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ».: зб. наук. пр. Тематичний вип.: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ «ХПІ», 2010. – № 57. – С. 173–177.

Кузьмук, В. Класифікація мереж Петрі та приклади їх застосування для розв‘язання прикладних задач [Текст] / Валерій Кузьмук, Анна Парнюк, Оксана Супруненко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2011. – T. 2, N 9(50). – С. 40-43. – Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1855.

Кузьмук, А.В. Применение управляющих сетей Петри для моделирования параллельных процессов с многовариантным выбором. [Текст] / А.В. Кузьмук, В.В. Кузьмук, О.А. Супруненко // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: зб. наук. пр. – К. : Век+, – 2011. – № 54. – С. 26–30. – ISSN 0135-1729.

Кузьмук, В.В. Модифицированные сети Петри и современные методы моделирования параллельных процессов в сложных системах. [Текст] / В.В. Кузьмук, А.В. Кузьмук, О.А. Супруненко, Е.А Тараненко // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 5. – С. 66–72. – ISSN 2219-5300

Кузьмук, В.В. Оценочные управляющие сети Петри. [Текст] / В.В. Кузьмук, О.А. Супруненко, А.В. Кузьмук // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 8. – С. 25-27. – ISSN 2219-5300


GOST Style Citations
Copyright (c) 2016 Анна Миколаївна Парнюк

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448