DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4783

System for determining the course unmanned aircraft

Иван Григорьевич Шинкаренко

Abstract


In the article describes the block diagram and working principle of exchange rate system unmanned aerial vehicle, which is a hallmark of low weight, dimensions and autonomy


Keywords


Unmanned aerial vehicle, the exchange rate system

References


Ларин, В.Ю. Исследование процесса взаимодействия ферромагнитных преобразователей с объектами [Текст] : збірник наукових праць / В.Ю. Ларин // Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2008. – Вип. №14. – С. 186-192. – (Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація).

Ларін, В.Ю. Можливості стандартних моделей SPICES при проектуванні пристроїв з ферімагнітними перетворювачами [Текст] / В.Ю. Ларін // Матеріали ІІ науково-практичної конференції «Захист в інформаційно-комунікаційних системах», 10-11 листопада 2008р. – Київ, 2008. – С.52. – (секція “Інформаційно-вимірювальна техніка”).

Ларин, В.Ю. Анализ результатов экспериментальных исследований формы выходного сигнала ферромагнитного преобразователя [Текст] : збірник наукових праць / В.Ю. Ларин, Е.Ю. Ларина // Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2008 . – Вип. №15. – С. 180-1852. – (Серія: Обчислювальна техніка та автоматизація).


GOST Style Citations
Copyright (c) 2016 Иван Григорьевич Шинкаренко

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448