DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4826

Ontology parsing ukrainian language

Мар’яна Любомирівна Бойчук

Abstract


The article describes the results of constructing syntaxs module linguistic processor Ukrainian language and its purpose

Keywords


ontology; syntactic analysis; automatic building

References


Литвин, В. В. Бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень [Текст] : монографія / В. В. Литвин // Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 240 с.

Литвин, В. В. Застосування інформаційних технологій для координації наукових досліджень [Текст] : монографія / Р. Р. Даревич, Д. Г. Досин, В. В. Литвин, Л. С. Мельничок // Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка. – Львів : «СПОЛОМ», 2008. – 240 с.

Литвин, В. В. Моделювання інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень з використанням онтологічного підходу [Текст] / В. В. Литвин // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2011. – №2(25). – С. 93–101. Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Riu/2011_2/16.pdf

Литвин, В. В. Мультиагентні системи підтримки прийняття рішень, що базуються на прецедентах та використовують адаптивні онтології [Текст] / В. В. Литвин // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя, 2009. – №2(21). – С. 120–126.

Литвин, В. В. Інтелектуальні агенти пошуку релевантних прецедентів на основі адаптивних онтологій [Текст] / В. В. Литвин // Математичні машини і системи. – Національна академія наук України; Інститут проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011. – №3. – С. 66–72.

Литвин, В. В. Проектування інтелектуальних агентів прийняття рішень в просторі ознак з використанням онтологічного підходу [Текст] / В. В. Литвин, Р. Р. Даревич, Д. Г. Досин, Н. В. Шкутяк // Штучний інтелект. – Національна академія наук України; Інститут проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 398–403.

Литвин, В. В. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень на основі адаптивних онтологій [Текст] / В. В. Литвин, Р. Р. Даревич, Д. Г. Досин, А. С. Мельник, А. О. Мазур // Штучний інтелект. – Національна академія наук України; Інститут проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2011. – № 2. – С. 35–44.

Литвин, В. В. Моделювання плану поведінки інтелектуального агента на основі мереж Петрі та онтологічного підходу [Текст] / В. В. Литвин // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія : Інформаційні системи та мережі. – 2009. – № 653. – С. 170–175.

Литвин, В. В. Метод автоматичної розбудови адаптивної онтології [Текст] / В. В. Литвин, Д. І. Угрин // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків, 2011. – № 10.– С. 75–82.


GOST Style Citations
Copyright (c) 2016 Мар’яна Любомирівна Бойчук

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448