DOI: https://doi.org/10.15587/2312-8372.2012.4835

Development of the theory of semistochastic matrices

Надія Феліксівна Казакова

Abstract


The article contains the result of the influence of external factors on output characteristic of technical systems in determining its reliability tests on the basis of the theory of individual elements of the matrix theory semistochastic

Keywords


Semistochastic matrix, reliability, test

References


Казакова, Н.Ф. Применение теории псевдополуобратных матриц к решению задач по оценке надежности систем телекоммуникаций. Часть 1. Общие положения [Текст] / А.А. Скопа, Н.Ф. Казакова // Праці УНДІРТ. – О. : УНДІРТ. – 2002. – №4(32). – С.88-91.

Скопа, О.О. Обслуговування резервних систем зв’язку [Текст] / О.О. Скопа // Наукові праці ДонДТУ. – Донецьк : РВА ДонДТУ, 2002. – №38. – С.89-91.

Скопа, О.О. Оптимізація експлуатації резервних систем телекомунікацій [Текст] / О.О. Скопа // Праці УНДІРТ. – О. : УНДІРТ. – 2002. – №1(29). – С.91-93.

Скопа, О.О. Інтервальне оцінювання надійності Т-систем з паралельним з’єднанням елементів за результатами їх біноміальних іспитів [Текст] / О.О. Скопа // Наукові праці Одеської національної академії зв’язку. – О. : ОНАЗ ім. О.С. Попова. – 2002. – №1. – С.65-71.

Скопа, О.О. Оцінка надійності систем телекомунікацій з послідовним з’єднанням об’єктів за результатами їх біноміальних іспитів з зупинкою [Текст] / О.О. Скопа, В.Г. Головань // Наукові записки УНДІЗ. – К. : УНДІЗ. – 2008. – №4(6). – С.75-79. Режим доступу: http://www.undiz.org.ua/html/undiz_vdn/undiz_vdn6_2008.html

Скопа, А.А. Надежность работы линии связи, состоящей из основного и резервного каналов [Текст] / И.П. Панфилов, А.А. Скопа // Радиотехника. - Харьков : ХТУРЭ. – 2002. - №128. - С.91-96.

Скопа, О.О. Однобічна процедура контролю надійності резервних каналів зв’язку [Текст] / О.О. Скопа // Наукові праці ДонДТУ. – Донецьк : РВА ДонДТУ. – 2002. – №47. – С.168-175.

Скопа, О.О. Біноміальна схема контрольних випробувань резервних сис¬тем зв’язку [Текст] / О.О. Скопа // Збірник наукових праць УДМТУ. – Миколаїв : УДМТУ. – 2002. – №7(385). – С.116-124.

Скопа, О.О. Концепція контрольних випробувань резервних систем на основі біноміальної схеми [Текст] / О.О. Скопа, С.Л. Волков, А.В. Мінін // Інформаційна безпека. - Луганськ : СНУ iм. В.Даля. – 2011. – №2(6). - С.69-76. Режим доступу: http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/727

Скопа, О.О. Плани проведення випробувань надійності систем телекомунікацій з накопиченням пошкоджень [Текст] / О.О. Скопа // Праці УНДІРТ. – О. : УНДІРТ. – 2003. – №3(35). – С.104-106.

Казакова, Н.Ф. Вплив функціональної надмірності резервованих систем телекомунікацій на скорочення обсягів їх випробувань на надійність [Текст] / О.О. Скопа, Н.Ф. Казакова, О.С. Мурін // Наукові праці ДонНТУ. – Донецьк : РВА ДонДТУ. – 2003. – №58. – С.115-121. Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7016

Казакова, Н.Ф. Проектний аналіз оцінювання ступеня ризику при скороченні обсягу профілактичних вимірювань об’єктів інфомереж [Текст] / О.О. Скопа, Н.Ф. Казакова // Вісник Львівського національного аграрного університету. – Л. : Львівський нац. агроун-т. – 2008. – №12. – С.66-71.

Казакова, Н.Ф. Встановлення ступеню ризику підприємства при скороченні обсягу профілактичних вимірювань [Текст] / О.О. Скопа, Н.Ф. Казакова, Є.О. Мініна // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2011. – №7(161). – Ч.1. – С.138-141. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/vsunu/2011_7/title/26.pdf


GOST Style Citations
Copyright (c) 2016 Надія Феліксівна Казакова

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2664-9969, ISSN (on-line) 2706-5448