Москвіна, Ірина Ігорівна, Тетяна Олександрівна Стефанович, and Сергій Володимирович Щербовських. 2015. “Taking into Account Type I and II Errors of Switching Device for System With Hot Redundancy”. Technology Audit and Production Reserves 5 (2(25):54-59. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2015.51357.