Том 4 (2020)

DOI: https://doi.org/10.31865/2709-840042020

Зміст

Статті

Технократична і гуманітарна cкладова сучасної освіти PDF
Людмила Долінська, Володимир Ковальчук 3-13
Елементи викладання курсу «Інформатика» для студентів економічних спеціальностей PDF
Наталя Гончарова, Тетяна Турка, Андрій Стьопкін 14-22
Метод елементарних перетворень в задачах лінійної алгебри PDF
Зоя Пащенко, Тетяна Турка 23-30
До проблеми інформатизації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури PDF
Валерій Кисельов 31-35
Інформаційно-цифрова культура : засади її розвитку у майбутніх фахівців фізичної культури і спорту PDF
Сергій Лазоренко 36-40
Хмарні сервіси як компонент процесу викладання математичних дисциплін PDF
Наталія Кайдан, Вадим Кайдан 41-45
Педагогічний дизайн як необхідна умова ефективного дистанційного курсу PDF
Віра Глазова 46-50
Використання віртуальної фізичної лабораторії під час викладання фізики В ДонНАБА PDF
Ігор Пучков 51-55
Підготовчий етап розробки онлайн курсу «Метод проєктів у навчанні вищої математики» PDF
Олена Кондратьєва, Сергій Волков, Ірина Сітак 56-62
Інфографіка як ефективний засіб формування цифрової компетентності учнів середньої школи PDF
Яна Топольник, Лариса Дзина 63-66
Організація навчальної діяльності за технологією мікронавчання під час пандемії COVID-19 PDF
Владислав Величко, Олена Федоренко 67-75
Використання цифрових лабораторій на уроках фізики PDF
Єгор Сипчук, Андрій Стьопкін 76-85