Рівень спеціальної фізичної підготовленості скелелазів, які займаються у спортивних секціях зі скелелазіння

Д.І. НІКУЛЕНКО, Т.І. ГРИНЬОВА

Анотація


У статті представлена характеристика рівня спеціальної фізичної підготовленості скелелазів, які займаються скелелазінням на етапі початкової підготовки. Була проведена оцінка показників (підтягування на перекладині, підтягування до грудей, згинання розгинання рук в упорі лежачи, кистьова динамометрія, згинання кисті з обтяженням, вис в блоці) на початку та наприкінці року занять скелелазінням. Отримані дані свідчать, що показники, що досліджувались, протягом експерименту мали тенденцію до покращення

Ключові слова


скелелазіння; фізичні якості; спеціальна фізична підготовленість

Повний текст:

PDF

Посилання


Байковский Ю.В. Теория и методика спортивного скалолазания: программа повышения квалификации (72 часа) / Ю.В. Байковский, Д.Н. Гиндия. – М.: РИО РГУФК, 2006. – 38 с.

Барчуков И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.С. Барчуков,

А.А. Нестеров; под общ. ред. Н.Н. Маликова. – 3-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 528 с.

Губа В. П. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в виды спорта / В.П. Губа. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 304 с.

Мулик К.В. Зміст спеціально-розвиваючих комплексів, спрямованих на розвиток силових якостей спортсменів-скелелазів / К.В. Мулик, О.Ю. Чичкунов // Международный научный журнал : сб. науч. трудов. – Вып. 11 (21). Т.1 – К: Спринт-Сервис. – 2016. – С. 126-129.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учеб. тренера высш квалиф. / В. Н. Платонов. – К. : Олимп. лит., 2004. – 807 с.

Чичкунов О.Ю. Розвиток сили студентів, які займаються у спортивних секціях зі скелелазіння, із застосуванням вправ на різних тренажерах / О.Ю. Чичкунов, Т.І. Гриньова // Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 2015. - №2. – С. 236-240.