ПОЗИТИВНА ДІЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ-ЄДИНОБОРЦІВ

Костянтин Володимирович Ананченко, Русудан Автандилівна Арканія, Володимир Борисович Перебійніс

Анотація


Обґрунтовано, що спортивно-оздоровчий туризм позитивно діє на фізичний стан студентів-єдиноборців. Доведено, що спортивно-оздоровчий туризм займає важливе місце у професійній підготовці фахівців з фізичної культури та спорту. Обґрунтовано, що систематичні заняття спортивно-оздоровчим туризмом викликають у студентів обох статей достовірне підвищення розумової працездатності, якості виконання розумових завдань і швидкості перемикання уваги у порівнянні зі студентами, які займаються фізичною культурою за традиційною програмою вищого навчального закладу. На підставі узагальнення даних обстеження в 2014-2016 рр. 32 студентів вищих навчальних закладів м. Харкова, які займаються єдиноборствами (дзюдо, таеквондо ITF, боротьбою вільного стилю), авторами зафіксований позитивний вплив  спортивно-оздоровчого туризму на їх фізичний стан.

Ключові слова


спортивно-оздоровчий туризм; єдиноборство; єдиноборець; турист; студент

Повний текст:

PDF

Посилання


Ананченко К. В. Побудова річного циклу в групах спортивного вдосконалення курсантів-єдиноборців [Електронний ресурс] : наукова стаття / К. В. Ананченко, С. Л. Пакулін, Ю. К. Белошенко // Траектория науки. Международный электронный научный журнал. – №8 (13). – 2016. – С 4.1.– 4.9.

Гриньова Т. І. Вплив оздоровчих занять різними видами спортивного туризму на формування фізичного стану дітей 10-13 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Т. І. Гриньова. – Харків, 2014. – 20 c.

Драчева Е. Л. Специальные виды туризма. Лечебный туризм : учебное пособие / Е. Л. Драчева. – М.: КНОРУС, 2008. – 152 с.

Жигарев О. Л. Влияние спортивно-оздоровительного туризма на морфофункциональные и психофизиологические показатели организма студентов : дисс. … канд. биол. наук / О. Л. Жигарев. – Новосибирск, 2002. – 190 с.

Мулик К. В. Диференційований підхід до підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму для роботи з дітьми, підлітками та студентською молоддю / К. В. Мулик, М. О. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 129. Т. ІІ / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г.Шевченка; гол. ред. Носко М. О. – Чернігів : ЧНПУ, 2015. – С. 217–223.

Пакулін С. Л. Побудова річного циклу в групах спортивного вдосконалення курсантів-єдиноборців [Електронний ресурс] : наукова стаття / С. Л. Пакулін, К. В. Ананченко, Ю. К. Белошенко // Траектория науки. Международный электронный научный журнал. – 2016. – №8 (13).

Филиппова Е. В. К вопросу о понятии феномена «Спортивно-оздоровительный туризм» / Е. В. Филиппова // Инновационные преобразования в сфере физической культуры, спорта и туризма. Научные труды ХVII-ой Международной научно-практической конгресс. – пос. Новомихайловский. – 2014. – Т. 2. – С. 317–322.