ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПОРТИВНО-ТУРИСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Олена Володимирівна Котова

Анотація


 Дана стаття присвячена теоретичним аспектам спортивного туризму, який є важливою складовою системи фізичної культури і спорту, зміцнення здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей  та залучення студентської молоді до участі у  змаганнях зі спортивного туризму/

У практиці спортивного туризму норми спілкування і поведінки у туристському гурті є неформальною основою туристсько-краєзнавчої, екологічної діяльності, створюють умови безпеки, достатнього комфорту і виконання задач, що виникають перед туристами

 


Ключові слова


туризм; спортивний туризм; політика держави в галузі туризму

Повний текст:

PDF

Посилання


Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29. 04. 02 р. № 583.

Закон України «Про внесення змін до закону України» Про туризм», прийнятий 18.11.2003 р. // Офіційний Вісник України. – 2003.

Крачило Н. П. Краєзнавство і туризм: Навч. посібн. / Н. П. Крачило. – К.: Вища школа, 1994. – 191 с.

Олійник Я. Б. Теоретичні основи туризмології: Навч. посібн. / Я.Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К.: Ніка-Центр, 2005. – 316 с.

Пазенок В.С. Туризмологія: концепти теорії туризму / В. С. Пазенок // Туризм: теорія і практика. – К. : 2005. – № 1.

Смолій В. А. та ін. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух [за заг. ред доктора пед. наук, проф. В. К. Федорченка]. – К. : Слово, 2006. – 372 с.

Спортивний туризм. Інф.-метод. зб. – К. : ФСТУ, 2002. – № 3.

Федорченко В. К. Туристський словник-довідник / В.К. Федорченко, І. М. Мініч. – К.: Дніпро, 2000. – 160 с.

Федорченко В. К. Філософія туризму: навч. посібн. / за ред. В. К. Федорченка, В. С. Пазенка. – К. :2004.