ОПЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙ У РЕОРГАНІЗАЦІЮ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Є. Ю. Антипенко

Анотація


Досліджено опційну структуру інвестицій та відповідно їх доцільність у реорганізацію та розвиток систем управління ланцюгами поставок підприємств будівельної галузі з метою оцінки можливої операційної гнучкості інвестиційного проекту за рахунок використання сприятливих інвестиційних можливостей. Розглянуто, що в реальних умовах невизначеності, структура аналізу можливих інвестиційних дій та очікуваних результатів із застосуванням опційного підходу є більш досконалим інструментом, тому що обробка і облік нової інформації під час реалізації проекту веде до зміни усіх ключових фінансово-економічних показників.

Ключові слова


опціон; інвестиційний аналіз; ланцюги поставок; підприємство будівельної галузі; стратегія інвестування; реорганізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Антипенко Є.Ю. Практичний механізм визначення ефективності впровадження систем SCM на підприємствах будівельної галузі [Текст] / Є.Ю. Антипенко // Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: НДІБВ, 2013. – №55. – С. 22-28.

Бушуев С. Д. Інноваційні механізми управління програм розвитку морських транспортних кластерів [Текст] / С.Д. Бушуев, Б.Ю.Козир // Управління розвитком складних систем. – 2011. – № 7. – С. 5 – 7.

Довба М. О. Стратегії конкуренції ланцюгів поставок [Текст] / М. О. Довба, Н. І. Чухрай // "Львівська політехніка" національний університет. Вісник...: збірник наук. праць. № 649. Логістика. – Львів, 2009. – С. 313-320.

Доненко В.І. Математичний інструментарій планування діяльності будівельної організації на базі нечітких графів [Текст] / В.І. Доненко // Управління розвитком складних систем. Збірник наукових праць. – К. : КНУБА, 2011. – Вип. 5. – С.13-16.

Костюк О. С. Стратегічне управління ланцюгом поставок : [інформаційні технології в логістиці] / О. С. Костюк [Текст] // "Львівська політехніка" національний університет. Вісник...: зб. наук. праць. – № 552. Логістика. – Львів, 2006. – С. 46-56.

Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок / М. Кристофер. – СПб. : Питер, 2004. – 316 с.- (Теория и практика менеджмента).

Оптимальне планування інвестиційних вкладень з урахуванням тимчасових обмежень [Текст] / Е.Ю. Антипенко., И.В. Доненко., В.О. Поколенко., Ю.А. Чуприна., Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. Зб. наук. праць. – К. : КНУБА, 2010. – Вип.2. – С.6-11.

Тейлор Д. Управление эффективностью цепочки поставок / Д. Тейлор // Дистрибуция и логистика. – 2013.

– № 7. – С. 18-21.

Хэндфилд Р. Б. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности / Р. Б. Хэндфилд, Э. Л. Николс. – М. : Вільямс, 2003.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright © 2010-2015, Київський національний університет будівництва і архітектури