ОРГАНІЗАЦІЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ю. В. Якімцов

Анотація


Викладено зміст організаційно-технологічної моделі, яка на основі нової розрахунково-параметричної бази, дозволяє на етапі попереднього аналізу будівельного проекту, оцінити організаційно-структурну готовність організацій-учасників до ресурсного забезпечення згідно із задумом та достовірно врахувати вплив обставин зовнішнього оточення проекту із необхідними заходами з охорони навколишнього середовища. У такий спосіб на підготовчій фазі проекту забезпечується нейтралізація значної частини ризиків, пов’язаних зі зниженням доходності будівельного проекту внаслідок збільшення витрат.

Ключові слова


система управління; організаційно-технологічна модель; ресурсне забезпечення; параметрична база; навколишнє середовище; управління витратами; управлінський облік; якість проекту

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоконь А.І. Управління проектами і програмамиреструктуризації:монография / А.І. Білоконь, І.В. Тріфонов. –Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – 139 с.

Доненко В.І. Науково-теоретичніосновиадаптаціїорганізаціїпідготовкибудівництва / В.І. Доненко // Ежегодный научно-техническийсборник «Современные проблемы строительства». – Донецк: ДонецкийПромстройНИИпроект, – 2010. – №13. – С. 47-54.

Моделювання ресурсних потокових характеристик будівельних проектів / Е.Ю. Антипенко., Д.О. Приходько., И.В. Доненко., Ю.А. Чуприна., А.А. Бобраков // Управління розвитком складних систем. – 2010. - № 4. – С. 5 – 8.

Оптимальне планування інвестиційних вкладень з урахуванням тимчасових обмежень / Е.Ю. Антипенко,

И.В. Доненко., В.О.Поколенко., Ю.А. Чуприна., Д.О. Приходько // Управління розвитком складних систем. Збірник наукових праць. – К. : КНУБА, 2010. – Вип.2. – С. 6-11.

Організація та проектуваннялогістичних систем: підручник / за ред. проф. М.П. Денисенка, проф.

П.Р. Лековця, проф. Л.І. Михайлової. – К.: Центручбовоїлітератури, 2010. – 336 с.

Теоретико-аналітичний інструментарій планування величини грошового потоку із заданою мірою надійності проекту / В.И. Доненко., Е.Ю. Антипенко., А.А. Бобраков., Ю.А. Чуприна., И.В. Доненко // Управління розвитком складних систем. Збірник наукових праць. – К. : КНУБА, 2010. – Вип. 3. – С. 10-17.

Тугай О. А. Формування інформаційно-аналітичного підґрунтя врахування стохастичних факторів при організації будівництва та шляхи подолання відмов організаційних систем / О.А. Тугай // Науково-технічнийжурнал «Технікабудівництва». – К. : КНУБА, 2007. – Вип. 20. – С. 97-104.

Тян Р.Б. Основи аналізу організаційно-економічної та фінансової підготовки / Р.Б. Тян, О.В. Оскома // Вісник ДДФА – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – Вип. № 2. – С. 125-131.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright © 2010-2015, Київський національний університет будівництва і архітектури