Шановні автори!

2020-07-07

Згідно з наказами Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 та № 886 від 02.07.2020 наукове видання «Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» включене до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б) за наступними спеціальностіми:

12 Інформаційні технології: 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

13 Механічна інженерія: 131 Прикладна механіка; 132 Матеріалознавство; 133 Галузеве машинобудування; 136 Металургія

14 Електрична інженерія: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142 Енергетичне машинобудування; 144 Теплоенергетика

15 Автоматизація та приладобудування: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

16 Хімічна та біоінженерія: 163 Біомедична інженерія

17 Електроніка та телекомунікації: 171 Електроніка

26 Цивільна безпека: 263 Цивільна безпека

27 Транспорт: 271 Річковий та морський транспорт; 272 Авіаційний транспорт; 273 Залізничний транспорт; 274 Автомобільний транспорт; 275 Транспортні технології (за видами)

18 Виробництво та технології: 183 Технологія захисту навколишнього середовища