Зниження структурної неоднорідності сплаву 35ГЛ шляхом модифікування електроімпульсним струмом у процесі кристалізації

Автор(и)

  • O. M. Zhbanova Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Ukraine
  • L. N. Saithareyev Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105544

Ключові слова:

електроімпульсна обробка, конструкційна сталь, структура, кристалізація, неметалеві включення, фізична неоднорідність, карбіди марганцю

Анотація

Розглянуто метод обробки розплаву при кристалізації, який дозволяє отримувати якісні виливки сталі марки 35ГЛ. Показано, що електроімпульсна обробка розплаву покращує структуру і зменшує фізичну неоднорідність виливків, а також підвищує швидкість розчинення металевих домішок та інших компонентів в розплаві, що забезпечує дрібнокристалічну структуру та підвищує гомогенність металу, зменшує бал карбідів марганцю, знижує вміст газів і неметалічних включень

Біографії авторів

O. M. Zhbanova, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Асистент

L. N. Saithareyev, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Иванов А.В. Электротоковая обработка жидких и кристаллизующихся сплавов в литейных технологиях / А.В. Иванов, А.В. Синчук, В.Н. Цуркин // Электронная обработка материалов. – 2011. – № 5, том 47. – С. 89-98.

Влияние наследственности на предусадочное расширение сплавов / И.Ф. Селянин [и др.] // Металлургия машиностроения. – 2005. – № 6. – С. 15-17.

Миненко, Г.Н. Об энергетическом воздействии на металлический расплав / Г.Н. Миненко // Металлургия машиностроения. – 2006. – № 3. – С. 10-12.

Миненко Г.Н. Физическая модель воздействия электрического тока на процесс кристаллизации сплава / Г.Н. Миненко, Ю.А. Смирнова // Металлургия машиностроения. – 2009. – № 3. – С. 48-49.

Воздействие электрического тока на жидкий алюминиевый сплав / В.И. Якимов [и др.] // Металлургия машиностроения. – 2003. – № 3. – С. 36-39.

Тимченко С.Л. Исследование кристаллизации сплава под действием электрического тока / С.Л. Тимченко // Расплавы. – 2011. – № 4. – С. 53-61.

Кольчурина И.Ю. Влияние внешних воздействий на микроструктуру кристаллизующе-гося сплава / И.Ю. Кольчурина, И.Ф. Селянин // Литейное производство. – 2009. – № 8. – С. 13-15.

References:

Ivanov A.V., Sinchuk A.V., Tsurkin V.N. Elektrotokovaya obrabotka zhidkih i kristallizuyuschihsya splavov v liteynyih tehnologiyah [Electro-current treatment of liquid and crystallizing alloys in foundry technologies]. Elektronnaya obrabotka materialov – Electronic material processing. 2011, no. 5, pp. 89-98. (Rus.)

Selyanin I.F, Deev V.B., Voytkov A.P. Vliyanie nasledstvennosti na predusadochnoe rasshirenie splavov [Influence of heredity on the pre-plant expansion of alloys]. Metallurgiya mashinostroeniya – Metallurgy of machine building, 2005, no. 6, pp. 15-17. (Rus.)

Minenko G.N. Ob energeticheskom vozdeystvii na metallicheskiy rasplav [On the energy impact on a metallic melt]. Metallurgiya mashinostroeniya – Metallurgy of machine building, 2006, no. 3, pp. 10-12. (Rus.)

Minenko G.N. Fizicheskaya model vozdeystviya elektricheskogo toka na protsess kristallizatsii splava [The physical model of the effect of an electric current on the crystallization process of an alloy]. Metallurgiya mashinostroeniya – Metallurgy of machine building, 2009, no. 3, pp. 48-49. (Rus.)

Yakimov V.I., Marin B.N., Zelinskiy V.V., Zapletin M.A. Vozdeystvie elektricheskogo toka na zhidkiy alyuminievyiy splav [The effect of electric current on liquid aluminum alloy]. Metallurgiya mashinostroeniya – Metallurgy of machine building, 2003, no. 3, pp. 36-39. (Rus.)

Timchenko S.L. Issledovanie kristallizatsii splava pod deystviem elektricheskogo toka [Investigation of alloy crystallization under the influence of electric current]. Rasplavyi – Melt, 2011, no. 4, pp. 53-61. (Rus.)

Kolchurina I.Y. Selyanin I.F. Vliyanie vneshnih vozdeystviy na mikrostrukturu kristallizuyuschegosya splava [The influence of external influences on the microstructure of the crystallizing alloy]. Liteynoe proizvodstvo – Foundry, 2009, no. 8, pp. 13-15. (Rus.)

##submission.downloads##