DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105544

Зниження структурної неоднорідності сплаву 35ГЛ шляхом модифікування електроімпульсним струмом у процесі кристалізації

O. M. Zhbanova, L. N. Saithareyev

Анотація


Розглянуто метод обробки розплаву при кристалізації, який дозволяє отримувати якісні виливки сталі марки 35ГЛ. Показано, що електроімпульсна обробка розплаву покращує структуру і зменшує фізичну неоднорідність виливків, а також підвищує швидкість розчинення металевих домішок та інших компонентів в розплаві, що забезпечує дрібнокристалічну структуру та підвищує гомогенність металу, зменшує бал карбідів марганцю, знижує вміст газів і неметалічних включень

Ключові слова


електроімпульсна обробка; конструкційна сталь; структура; кристалізація; неметалеві включення; фізична неоднорідність; карбіди марганцю

Повний текст:

PDF

Посилання


Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Иванов А.В. Электротоковая обработка жидких и кристаллизующихся сплавов в литейных технологиях / А.В. Иванов, А.В. Синчук, В.Н. Цуркин // Электронная обработка материалов. – 2011. – № 5, том 47. – С. 89-98.

Влияние наследственности на предусадочное расширение сплавов / И.Ф. Селянин [и др.] // Металлургия машиностроения. – 2005. – № 6. – С. 15-17.

Миненко, Г.Н. Об энергетическом воздействии на металлический расплав / Г.Н. Миненко // Металлургия машиностроения. – 2006. – № 3. – С. 10-12.

Миненко Г.Н. Физическая модель воздействия электрического тока на процесс кристаллизации сплава / Г.Н. Миненко, Ю.А. Смирнова // Металлургия машиностроения. – 2009. – № 3. – С. 48-49.

Воздействие электрического тока на жидкий алюминиевый сплав / В.И. Якимов [и др.] // Металлургия машиностроения. – 2003. – № 3. – С. 36-39.

Тимченко С.Л. Исследование кристаллизации сплава под действием электрического тока / С.Л. Тимченко // Расплавы. – 2011. – № 4. – С. 53-61.

Кольчурина И.Ю. Влияние внешних воздействий на микроструктуру кристаллизующе-гося сплава / И.Ю. Кольчурина, И.Ф. Селянин // Литейное производство. – 2009. – № 8. – С. 13-15.

References:

Ivanov A.V., Sinchuk A.V., Tsurkin V.N. Elektrotokovaya obrabotka zhidkih i kristallizuyuschihsya splavov v liteynyih tehnologiyah [Electro-current treatment of liquid and crystallizing alloys in foundry technologies]. Elektronnaya obrabotka materialov – Electronic material processing. 2011, no. 5, pp. 89-98. (Rus.)

Selyanin I.F, Deev V.B., Voytkov A.P. Vliyanie nasledstvennosti na predusadochnoe rasshirenie splavov [Influence of heredity on the pre-plant expansion of alloys]. Metallurgiya mashinostroeniya – Metallurgy of machine building, 2005, no. 6, pp. 15-17. (Rus.)

Minenko G.N. Ob energeticheskom vozdeystvii na metallicheskiy rasplav [On the energy impact on a metallic melt]. Metallurgiya mashinostroeniya – Metallurgy of machine building, 2006, no. 3, pp. 10-12. (Rus.)

Minenko G.N. Fizicheskaya model vozdeystviya elektricheskogo toka na protsess kristallizatsii splava [The physical model of the effect of an electric current on the crystallization process of an alloy]. Metallurgiya mashinostroeniya – Metallurgy of machine building, 2009, no. 3, pp. 48-49. (Rus.)

Yakimov V.I., Marin B.N., Zelinskiy V.V., Zapletin M.A. Vozdeystvie elektricheskogo toka na zhidkiy alyuminievyiy splav [The effect of electric current on liquid aluminum alloy]. Metallurgiya mashinostroeniya – Metallurgy of machine building, 2003, no. 3, pp. 36-39. (Rus.)

Timchenko S.L. Issledovanie kristallizatsii splava pod deystviem elektricheskogo toka [Investigation of alloy crystallization under the influence of electric current]. Rasplavyi – Melt, 2011, no. 4, pp. 53-61. (Rus.)

Kolchurina I.Y. Selyanin I.F. Vliyanie vneshnih vozdeystviy na mikrostrukturu kristallizuyuschegosya splava [The influence of external influences on the microstructure of the crystallizing alloy]. Liteynoe proizvodstvo – Foundry, 2009, no. 8, pp. 13-15. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.