Автоматизація процесу виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композитів з урахуванням відносної швидкості руху компонентів

Автор(и)

  • O. M. Khalimovskyy Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Ukraine
  • O. L. Sokolskiy Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Ukraine
  • V. M. Kurylenko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.34.2017.105689

Ключові слова:

автоматизація, формування, інтелектуальний датчик, векторне керування, асинхронний електропривод

Анотація

Розроблено конструкцію пристрою, яка дозволяє забезпечити введення інтелектуальних датчиків (ІД) в структуру виробів з композитних полімерних матеріалів для контролю їх напружено-деформаційного стану. За результатами експериментальних досліджень було уточнено алгоритм узгодженої роботи векторно-керованих асинхронних електроприводів елементів пристрою. Наведено результати моделювання перехідних процесів режимів роботи системи автоматичного введення ІД в задані просторові координати полімеру каналу екструдера

Біографії авторів

O. M. Khalimovskyy, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Кандидат технічних наук, доцент

O. L. Sokolskiy, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Кандидат технічних наук, доцент

V. M. Kurylenko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Асистент

Посилання

Список використаних джерел (ГОСТ):

Формостабильные и интеллектуальные конструкции из композиционных материалов / Г.А. Молодцов [и др.]. – М. : Машиностроение, 2000. – 352 с.

Методи та пристрої для виготовлення виробів з інтелектуальних полімерних композиційних матеріалів / В.І. Сівецький [та ін.] // Вісник НТУ «ХПІ». Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси. – 2016. – № 4. – С. 95-101.

Modeling the electrostatic control over depth of the introduction of intelligent sensors into a polymer composite material / I. Ivitskiy [et al.] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 1, № 5 (85). – Pp. 4-9.

Wallace G.G. Conductive Electroactive Polymers: Intelligent Polymer Systems / G.G. Wallace, P.R. Teasdale, G.M. Spinks. – 3d ed. – Northwest : CRC Press, 2008. – 263 p.

Dynamics of Polymeric Liquids / R.B. Bird [et al.]. – New York : Wiley-Interscience, 1987. – 672 p.

Leonhard W. Control of Electrical Drives / W. Leonhard. – 2nd ed. – Berlin : Springer, 1996. – 420 p.

Schröder D. Elektrische Antriebe – Regelung von Antriebssystemen / D. Schröder. – Berlin : Springer, 2015. – 1879 p.

References:

Molodtsov H.A. Formostabilnye i intellektualnye konstruktsiy iz kompozitsionnykh materialov [Form-stable and intelligent constructions of composite materials]. Moskow, Mashinostroenie Publ., 2000. 352 p. (Rus.)

Sivetskyi V.I., Sokolskyi O.L., Ivitskyi I.I. Metody ta prystroi dlia vyhotovlennia vyrobiv z intelektualnykh polimernykh kompozytsiinykh materialiv [Methods and devices for inputting of smart polymer composite], Visnyk NTU «KhPI». Serіia: Mekhaniko-tekhnolohichni systemy ta kompleksy – Bulletin of the NTU «Kharkiv polytechnic institute»: Mechanical-technological systems and complexes, 2016, no. 4, pp. 95-101. (Ukr.)

Ivitskiy I., Sivetskiy V., Bazhenov V., Ivitska D. Modeling the electrostatic control over depth of the introduction of intelligent sensors into a polymer composite material. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, vol. 1, no. 5 (85), pp. 4-9. (Eng.)

Wallace G.G. Teasdale P.R., Spinks G.M. Conductive Electroactive Polymers: Intelligent Polymer Systems, 3d ed. Northwest, CRC Press Publ., 2008, 263 p. (Eng.)

Bird R.B., Curtiss C.F., Armstrong R.C., Hassager O. Dynamics of Polymeric Liquids, New York, Wiley-Interscience Publ., 1987. 672 p. (Eng.)

Leonhard W. Control of Electrical Drives, 2nd edition. Berlin, Springer Publ., 1996. 420 p. (Eng.)

Schröder D. Elektrische Antriebe – Regelung von Antriebssystemen. Berlin, Springer Publ., 2015. 1879 p. (Germ.)

##submission.downloads##