Координоване регулювання напруги в розподільній електричній мережі з джерелами розосередженого генерування

Автор(и)

  • O. S. Yandulsky Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Ukraine
  • A. B. Nesterko Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Ukraine
  • G. O. Trunina Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.35.2017.125614

Ключові слова:

розподільна електрична мережа, джерело розосередженого генерування, синхронний компенсатор, РПН трансформатора, регулювання напруги

Анотація

Запропоновано підхід до регулювання напруги в розподільній електричній мережі (РЕМ) з джерелами розосередженого генерування (ДРГ), що передбачає координоване керування різнотипними засобами регулювання напруги та враховує здатність ДРГ регулювати напругу у вузлі підключення. Координована робота засобів регулювання напруги з урахуванням змінного генерування ДРГ, згідно запропонованого підходу, дозволяє підвищити активну потужність генерування ДРГ

Біографії авторів

O. S. Yandulsky, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Доктор технічних наук, професор

A. B. Nesterko, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Кандидат технічних наук, старший викладач

G. O. Trunina, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Асистент

Посилання

Список використаних джерел:

Відновлювані джерела енергії в розподільних електричних мережах / П.Д. Лежнюк [та інш.]. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 204 с.

Кириленко О.В. Технічні аспекти впровадження джерел розподільної генерації в електричних мережах / О.В. Кириленко, В.В. Павловський, Л.М. Лукяненко // Технічна електродинаміка. – 2011. – Вип. 1. – С. 46-53.

Kojovic L.A. Coordination of Distributed Generation and Step Voltage Regulator Operations for Improved Distribution System Voltage Regulation / L.A. Kojovic // IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, 18-22 June. – 2006. – Рp. 122-127.

Agalgaonkar Y.P. Distribution Voltage Control Considering the Impact of PV Generation on Tap Changers and Autonomous Regulators / Y.P. Agalgaonkar, B.C. Pal, R.A. Jabr // IEEE Transactions on Power Systems. – 2014. – Vol. 29. – Issue 1. – Рp.182-192.

Viawan F.A. Coordinated Voltage and Reactive Power Control in the Presence of Distributed Generation / F.A. Viawan, D. Karlsson // IEEE Power Engineering Society Summer Meeting «Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century», 20-24 July. – 2008. – Рp. 231-236.

Nagendra Rao P.S. Radial Load Flow for Systems Having Distributed Generation and Controlled Q Sources / P.S. Nagendra Rao, R.S. Deekshit // Electric Power Components and Systems. – 2005. – Vol. 33. – Issue 6. – Рp. 641-655.

Optimal Distribution Voltage Control and Coordination With Distributed Generation / T. Senjyu [et. al.] // IEEE Transactions on Power Delivery. – 2008. – Vol. 23. – Issue 2. – Pp. 1236-1242.

Яндульський О.С. Визначення зон ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням у розподільній електричній мережі [Електронний ресурс] / О.С. Яндульський, Г.О. Труніна // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – 2014. – № 4. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/422/420).

Труніна Г.О. Зони ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням в розподільній електричній мережі / Г.О. Труніна // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 5. – С. 54-56.

References:

Lezhnyuk P.D., Kovalchuk O.A., Nikitorovich O.V., Кulyk V.V. Vidnovljuvani dzherela energii' v rozpodil'nyh elektrychnyh merezhah [Renewable sources of energy in electric distribution networks]. Vinnytsia, Vinnytsia National Technical University Pubh., 2014. 204 p. (Ukr.)

Kirilenko O.V., Pavlovskiy V.V., Lukyanenko L.M. Tehnichni aspekty vprovadzhennja dzherel rozpodil'noi' generacii' v elektrychnyh merezhah [Technical aspects of implementation of the sources of distribution generation in electrical networks]. Tehnichna elektrodynamika – Technical electrodynamics, 2011, iss. 1, pp. 46-53. (Ukr.)

Kojovic, L.A. Coordination of Distributed Generation and Step Voltage Regulator Opera-tions for Improved Distribution System Voltage Regulation. [Abstracts of IEEE Power Engineering Society Summer Meeting], Montreal, 2006, pp. 122-127.

Agalgaonkar Y.P., Pal B.C., Jabr R.A. Distribution Voltage Control Considering the Impact of PV Generation on Tap Changers and Autonomous Regulators. IEEE Transactions on Power Systems, 2014, vol. 29, iss. 1, pp. 182-192.

Viawan, F.A., Karlsson D. Coordinated Voltage and Reactive Power Control in the Presence of Distributed Generation. [Abstracts of IEEE Power Engineering Society Summer Meeting «Conversion and Delivery of Electrical Energy in the 21st Century»]. Pittsburgh, 2008, pp. 231-236.

Nagendra Rao P.S., Deekshit R.S. Radial Load Flow for Systems Having Distributed Generation and Controlled Q Sources. Electric Power Components and Systems, 2005, vol. 33, iss. 6, pp. 641-655.

Senjyu T., Miyazato Y., Yona A., Urasaki N., Funabashi T. Optimal Distribution Voltage Control and Coordination With Distributed Generation. IEEE Transactions on Power Delivery, 2008, vol. 23, iss. 2, pp. 1236-1242.

Yandulskyy A.S., Trunina G.O. Vyznachennja zon efektyvnogo reguljuvannja naprugy dzherelamy rozoseredzhenoi' generacii' z invertornym pryjednannjam u rozpodil'nij elektrychnij merezhi [Identifying areas of effective regulation voltage source inverter of distributed generation from joining in the electrical distribution network]. Naukovi praci Vinnyc'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu – Collected works of Vinnytsia National Technical University, 2014, no.4. Available at: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/422/420 (Accessed 20 June 2017).

Trunina A.A. Zony efektyvnogo reguljuvannja naprugy dzherelamy rozoseredzhenoi' gen-eracii' z invertornym pryjednannjam v rozpodil'nij elektrychnij merezhi [Areas of effective voltage control of distributed generation sources with inverter connecting to the electrical distribution network]. Tehnichna elektrodynamika – Technical electrodynamics, 2014, no.5, pp. 54-56. (Ukr.)

##submission.downloads##