Вплив бору на технологічні властивості середньовуглецевих конструкційних сталей рядового сортаменту

Автор(и)

  • L. Yu. Nazyuta ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • M. L. Tsurkan ТОВ «Метінвест холдинг», м. Маріуполь, Ukraine
  • L. S. Tikhonyuk ПрАТ ММКИ ТОВ «Метінвест», м. Маріуполь, Ukraine
  • O. S. Tarasenko ПрАТ ММКИ ТОВ «Метінвест», м. Маріуполь, Ukraine
  • Yu. V. Khavalits ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160222

Ключові слова:

борвміщуючі сталі, легування, ступінь засвоєння бору, межа плинності, межа опору металу

Анотація

Об’єкт дослідження – низьколеговані борвміщуючи конструкційні стали. Метод дослідження – аналіз впливу режиму розкислення на ступінь засвоєння бору і якість металу за даними статистичної обробки плавок поточного виробництва. Мета роботи – визначення оптимального ступеня розкислення сталі в контексті отримання стабільних механічних властивостей готового металу. Проаналізовано особливості виробництва борвміщуючих сталей. Показано, що ефективність мікролегування бором залежить від технології розкислення і наявності в технологічному циклі відділень термічної обробки. В умовах ММК ім. Ілліча відсутність відділень термічної обробки для тонкого прокату і обмежена варіативність операцій для товстого прокату обмежує можливість виробництва борвміщуючих сталей. Проаналізовано структуру виробництва борвміщуючих сталей за період 2016-2018 рр. Показано, що, в основному, це середньовуглецеві конструкційні сталі рядового сортаменту, леговані марганцем і алюмінієм. За відсутності сучасних засобів позапічної обробки мікролегування бором (ФБ20, із розміром кусків 10-50 мм) виконують після повного розкислення металу, при цьому ступінь засвоєння бору досить велика і складає 77-92%. На прикладі сталі А36 проаналізовано основні механічні властивості готового прокату. Позитивним впливом бору на якість сталі слід вважати стабілізацію механічних властивостей в більш вузьких межах і можливість скорочення витрат алюмінію на 8-10%. Оптимальним вмістом в металі кислоторозчиненого алюмінію слід вважати 0,028-0,032%. Економія алюмінію дозволить використовувати для стабілізації показників якості готового металу сильніші нітрідоутворюючі елементи, наприклад, титан

Біографії авторів

L. Yu. Nazyuta, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

M. L. Tsurkan, ТОВ «Метінвест холдинг», м. Маріуполь

Директор по персоналу

L. S. Tikhonyuk, ПрАТ ММКИ ТОВ «Метінвест», м. Маріуполь

Керівник технічного відділу

O. S. Tarasenko, ПрАТ ММКИ ТОВ «Метінвест», м. Маріуполь

Начальник групи «Відділ прокатного виробництва»

Yu. V. Khavalits, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Майстер виробничого навчання

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Лякишев И.П. Борсодержащие стали и сплавы / И.П. Лякишев, Ю.А. Плинер, С.И. Лаппо. – М. : Металлургия. – 1986. – 191 с.

Гольдштейн Я.Е. Модифицирование и микролегирование чугуна и стали / Я.Е Гольдштейн, В.Г. Мизин. – М. : Металлургия, 1986. – 272 с.

Новое применение бора в металлургии / В.В. Парусов, А.Б. Сычков, И.В. Деревянченко, М.А. Жигарев // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. – 2005. – № 2. – С. 15-17.

Особенности микролегирования бором при выплавке низколегированных конструкционных сталей / Л.Ю. Назюта, Л.С. Тихонюк, И.Н. Костыря, Ю.В. Хавалиц // Металл и литье Украины. – 2018. – № 3-4. – С. 46-55.

References:

Lyakishev I.P., Pliner Yu.A., Lappo S.I. Borsoderzhashchiye stali i splavy [Boron-containing steels and alloys]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1986. 191 р. (Rus.)

Gol’dshteyn Yа.Ye., Mizin V.G. Modifitsirovaniye i mikrolegirovaniye chuguna i stali [Modification and microalloying of cast iron and steel]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1986. 272 р. (Rus.)

Parusov V.V., Sychkov A.B., Derevyanchenko I.V., Zhigarev M.A. Novoye primeneniye bora v metallurgii [New use of boron in metallurgy]. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova – Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2005, no. 2, pp. 15-17. (Rus.)

Nazyuta L.Yu., Tikhonyuk L.S., Kostyrya I.N., Khavalits Yu.V. Osobennosti mikrolegirovaniya borom pri vyplavke nizkolegirovannykh konstruktsionnykh staley [Features of boron microalloying in smelting low-alloyed structural steels]. Metall i lit’e Ukrainy – Metal and casting of Ukraine, 2018, no. 3-4, pp. 46-55. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Металургія сталі