DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160222

Вплив бору на технологічні властивості середньовуглецевих конструкційних сталей рядового сортаменту

L. Yu. Nazyuta, M. L. Tsurkan, L. S. Tikhonyuk, O. S. Tarasenko, Yu. V. Khavalits

Анотація


Об’єкт дослідження – низьколеговані борвміщуючи конструкційні стали. Метод дослідження – аналіз впливу режиму розкислення на ступінь засвоєння бору і якість металу за даними статистичної обробки плавок поточного виробництва. Мета роботи – визначення оптимального ступеня розкислення сталі в контексті отримання стабільних механічних властивостей готового металу. Проаналізовано особливості виробництва борвміщуючих сталей. Показано, що ефективність мікролегування бором залежить від технології розкислення і наявності в технологічному циклі відділень термічної обробки. В умовах ММК ім. Ілліча відсутність відділень термічної обробки для тонкого прокату і обмежена варіативність операцій для товстого прокату обмежує можливість виробництва борвміщуючих сталей. Проаналізовано структуру виробництва борвміщуючих сталей за період 2016-2018 рр. Показано, що, в основному, це середньовуглецеві конструкційні сталі рядового сортаменту, леговані марганцем і алюмінієм. За відсутності сучасних засобів позапічної обробки мікролегування бором (ФБ20, із розміром кусків 10-50 мм) виконують після повного розкислення металу, при цьому ступінь засвоєння бору досить велика і складає 77-92%. На прикладі сталі А36 проаналізовано основні механічні властивості готового прокату. Позитивним впливом бору на якість сталі слід вважати стабілізацію механічних властивостей в більш вузьких межах і можливість скорочення витрат алюмінію на 8-10%. Оптимальним вмістом в металі кислоторозчиненого алюмінію слід вважати 0,028-0,032%. Економія алюмінію дозволить використовувати для стабілізації показників якості готового металу сильніші нітрідоутворюючі елементи, наприклад, титан

Ключові слова


борвміщуючі сталі; легування; ступінь засвоєння бору; межа плинності; межа опору металу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Список использованных источников (ГОСТ):

Лякишев И.П. Борсодержащие стали и сплавы / И.П. Лякишев, Ю.А. Плинер, С.И. Лаппо. – М. : Металлургия. – 1986. – 191 с.

Гольдштейн Я.Е. Модифицирование и микролегирование чугуна и стали / Я.Е Гольдштейн, В.Г. Мизин. – М. : Металлургия, 1986. – 272 с.

Новое применение бора в металлургии / В.В. Парусов, А.Б. Сычков, И.В. Деревянченко, М.А. Жигарев // Вестник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. – 2005. – № 2. – С. 15-17.

Особенности микролегирования бором при выплавке низколегированных конструкционных сталей / Л.Ю. Назюта, Л.С. Тихонюк, И.Н. Костыря, Ю.В. Хавалиц // Металл и литье Украины. – 2018. – № 3-4. – С. 46-55.

References:

Lyakishev I.P., Pliner Yu.A., Lappo S.I. Borsoderzhashchiye stali i splavy [Boron-containing steels and alloys]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1986. 191 р. (Rus.)

Gol’dshteyn Yа.Ye., Mizin V.G. Modifitsirovaniye i mikrolegirovaniye chuguna i stali [Modification and microalloying of cast iron and steel]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1986. 272 р. (Rus.)

Parusov V.V., Sychkov A.B., Derevyanchenko I.V., Zhigarev M.A. Novoye primeneniye bora v metallurgii [New use of boron in metallurgy]. Vestnik Magnitogorskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. G.I. Nosova – Vestnik of Nosov Magnitogorsk State Technical University, 2005, no. 2, pp. 15-17. (Rus.)

Nazyuta L.Yu., Tikhonyuk L.S., Kostyrya I.N., Khavalits Yu.V. Osobennosti mikrolegirovaniya borom pri vyplavke nizkolegirovannykh konstruktsionnykh staley [Features of boron microalloying in smelting low-alloyed structural steels]. Metall i lit’e Ukrainy – Metal and casting of Ukraine, 2018, no. 3-4, pp. 46-55. (Rus.)


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.