Поляризація імпульсним струмом анода з вуглецевої сталі при використанні латунного катода в водному розчині NaCl

Автор(и)

  • V. I. Osypenko Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Ukraine
  • O. P. Plakhotnyi Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Ukraine
  • O. V. Timchenko Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160262

Ключові слова:

електрохімічна розмірна обробка, міжелектродний проміжок, дротяний електрод, поляризація електродів, струм поляризації, амплітудно-часові параметри джерела живлення, імпульсно-гальваностатичний метод

Анотація

Стаття присвячена проблемі створення окремих елементів наукових засад розвитку технології електрохімічної обробки сталей латунними дротяними електродами. Запропонована авторами схема експериментальної установки на основі імпульсно-гальваностатичного методу отримання поляризаційних характеристик дозволяє фізично моделювати окремі важливі сторони процесу електрохімічної обробки сталей латунними дротяними електродами. На основі комплексу експериментальних досліджень динаміки поляризації анода з вуглецевої сталі при використанні латунних електродів в водному розчині нейтральної солі NaCl виявлені закономірності та встановлено рівні вагомості впливу величини міжелектродного проміжку, амплітудного значення та густини поляризуючого імпульсного струму, часових параметрів джерела живлення на динаміку поляризації анода. Доведено, що за технологічних умов, близьких до електрохімічної розмірної обробки дротяним електродом, при суттєвій вагомості густини струму вона є не єдиним фактором, що визначає характер поляризації анода і, відповідно, швидкість і умови протікання електрохімічних процесів. Вагомими факторами є також амплітудне значення струму поляризації та геометрична величина міжелектродного проміжку. В рамках проведених експериментів не виявлено значимого впливу на амплітуду потенціалу поляризації часових параметрів джерела живлення. Отримані результати будуть корисними при дослідженнях процесу та проектуванні реально діючих технологій електрохімічної розмірної обробки дротяними латунними електродами. Розроблена і опробувана методика може бути поширена на дослідження інших пар електродів та технологічних режимів анодного розчинення струмопровідних матеріалів

Біографії авторів

V. I. Osypenko, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

Доктор технічних наук, професор

O. P. Plakhotnyi, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

Кандидат технічних наук, доцент

O. V. Timchenko, Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси

Асистент

Посилання

Перелік використаних джерел (ГОСТ):

A Study of Electrochemical Machining of Ti-6Al-4V in NaNO3 solution / H. Li [et al.] // Scientific Reports. – 2016. – № 6:35013. – Pp. 1-11. – Mode of access: DOI: 10.1038/srep35013.

Электрохимическая размерная обработка металлов и сплавов. Проблемы теории и практики : монография / О.И. Невский, В.М. Бурков, Е.П. Гришина, Е.Л. Гаврилова, А.В. Балмасов, А.В. Носков, М.Г. Донцов. – Иваново : ГОУВПО Иван. гос. хим.-технол. ун-т, 2006. – 282 с.

Davydov A.D. Electrochemical Machining of Metals:Fundamentals of Electrochemical Shaping / A.D. Davydov, V.M. Volgin, V.V. Lyubimov // Russian Journal of Electrochemistry. – 2004. – Vol. 40, № 12. – Pp. 1230-1265.

Галанин С. И. Электрохимическая обработка металлов и сплавов микросекундными импульсами тока / С.И. Галанин. – Кострома, 2001. – 119 с.

Антропов Л.И. Теоретическая электрохимия: учебник для хим.-технолог. спец. ВУЗов / Л.И. Антропов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1984. – 519 с.

Расчет параметров распределения плотности технологического тока при электрохимической обработке проволочным электродом / В.И. Осипенко, Д.О. Ступак, О.А. Тригуб, А.В. Билан // Электронная обработка материалов. – 2012. – № 48 (2). – С. 16-23.

Осипенко В.И. Исследование процессов съема материала при электрохимической размерной обработке проволочным электродом / В.И. Осипенко, А.П. Плахотный, А.В. Билан // Вісник СевНТУ : Зб. наук. пр. – 2011. – С. 107-112.

Rybalka K.V. Electrochemical Behavior of Stainless Steel in Aerated NaCl Solutions by Electrochemical Impedance and Rotating Disk Electrode Methods / K.V. Rybalka, L.A. Beketaeva, A.D. Davydov // Russian Journal of Electrochemistry. – 2006. – Vol. 42, № 4. – Pp. 370-374.

Galanin S.I. Polarization of Jewelry Gold Alloys by Bipolar Current Pulses in a Polishing Electrolyte / S.I. Galanin, I.V. Kalinnikov // Surface Engineering and Applied Electrochemistry. – 2008. – Vol. 44, № 5. – Pp. 359-366.

External control of anodic dissolution mechanisms of 100Cr6 in nitrate/chloride mixed electrolytes / A. Lesch, G. Wittstock, C. Burger, B. Walther, J. Hackenberg // Journal of Electrochemical Science and Engineering. – 2011. – Vol. 1, № 1. – Pp. 39-54. – Mode of access:

DOI: 10.5599/jese.2011.0004.

Основы теории и практики электрохимической обработки металлов и сплавов / М.А. Толстая [и др.]. – М. : 1981. – 263 с.

References:

Li H., Gao C., Wang G., Qu N., Zhu D. A Study of Electrochemical Machining of Ti-6Al-4V in NaNO3 solution. Scientific Reports, 2016, vol. 6:35013, pp. 1-11. doi: 10.1038/srep35013.

Nevskiy O.I., Burkov V.M., Grishina Ye.P., Gavrilova Ye.L., Balmasov A.V., Noskov A.V., Dontsov M. Elektrokhimicheskaya razmernaya obrabotka metallov i splavov. Problemy teorii i praktiki: Monografiya [Electrochemical dimensional processing of metals and alloys. Problems of Theory and Practice: Monograph]. Ivanovo, GOUVPO Ivanovskii state chemistry-technological university Publ., 2006. 282 p. (Rus.)

Davydov A. D., Volgin V.M., Lyubimov V.V. Electrochemical Machining of Metals: Fundamentals of Electrochemical. Russian Journal of Electrochemistry, 2004, vol. 40, no. 12, pp. 1230-1265.

Galanin S.I. Elektrokhimicheskaya obrabotka metallov i splavov mikrosekundnymi impul’sami toka [Electrochemical treatment of metals and alloys by microsecond current pulses]. Kostroma, 2001. 119 p. (Rus.)

Antropov L.I. Teoreticheskaya elektrokhimiya: Uchebnic dlya khimiko-tekhnologicheskih spets vuzov [Theoretical Electrochemistry: Textbook. for chemical technologist specialist universities]. Moscow, Higher School Publ., 1984. 519 p. (Rus.)

Osipenko V.I., Stupak D.O., Trigub O.A., Bilan A.V. Raschet parametrov raspredeleniya plotnosti tekhnologicheskogo toka pri elektrokhimicheskoy obrabotke provolochnym elektrodom [Calculation of the parameters of the distribution of the density of the technological current in the electrochemical processing of wire electrode]. Elektronnaia obrabotka materialov – Surface engineering and applied electrochemistry, 2012, no. 48 (2), pp. 16-23. (Rus.)

Osipenko V.I., Plakhotny A.P., Bilan A.V. Issledovaniye protsessov syema materiala pri elektrokhimicheskoy razmernoy obrabotke provolochnym elektrodom [Study of the processes of removal of material during electrochemical dimensional processing with a wire electrode]. Visnyk SevNTU – Journal of the Sevastopol National Technical University, 2011, pp. 107-112. (Rus.)

Rybalka K.V., Beketaeva L.A., Davydov A.D. Electrochemical Behavior of Stainless Steel in Aerated NaCl Solutions by Electrochemical Impedance and Rotating Disk Electrode Methods. Russian Journal of Electrochemistry, 2006, vol. 42, no. 4, pp. 370-374.

Galanin S.I., Kalinnikov I.V. Polarization of Jewelry Gold Alloys by Bipolar Current Pulses in a Polishing Electrolyte. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2008, vol. 44, no. 5, pp. 359-366.

Lesch A., Wittstock G., Burger C., Walther B., Hackenberg J. External control of anodic dissolution mechanisms of 100Cr6 in nitrate/chloride mixed electrolytes. Journal of Electrochemical Science and Engineering, 2011, vol. 1, no. 1, pp. 39-54. doi: 10.5599/jese.2011.0004.

Shcherbak M.V., Tolstaia M.A., Anisimov A.P., Postanogov V.Kh. Osnovy teorii i praktiki elektrokhimicheskoy obrabotki metallov i splavov [Fundamentals of the theory and practice of electrochemical machining of metals and alloys]. Moscow, 1981. 263 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Машинобудування та металообробка