Розробка раціональної конструкції привода пересування з хвильовою зубчастою передачею для металургійних машин

Автор(и)

  • M. V. Margulis ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • E. V. Kuberskiy ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160268

Ключові слова:

привод, машина, хвильова зубчаста передача, собівартість, надійність

Анотація

В статті наведено аналіз відомих конструкцій приводів пересування з хвильовою зубчастою передачею (ХЗП) для металургійних машин. Відомо, що приводи з ХЗП мають суттеві переваги перед приводами з традиційними (нехвильовими): до трьох разів менші матеріалогабаритні параметри і, відповідно, менша трудомісткість і собівартість виготовлення, менші динамічні навантаження, що забезпечує більшу довговічність і надійність, в одному ступені передавальне число може бути до 500 при КПД = 0,8...0,9 і високій кінематичній точності. Однак розглянуті приводи з ХЗП мають ряд конструкційних недоліків: велику матеріаломісткість і габаритні розміри, велику кількість складових частин і, відповідно, меншу довговічність і надійність, а також велику трудомісткість і собівартість виготовлення. Це повязано з тим, що розглянуті конструкціі приводів з ХЗП проектувалися без достатьнього анализу технологічності як складових одиниць, так і окремих деталей, заготівки для них, відповідно, масивні і трудомісткі для механічної обробки та у складанні, що значно збільшує витрати на виготовлення виробів. Звісно, що для технологічних виробів характерні мінімальні трудомісткість та витрати коштів на проектування конструкціі та технологіі виготовлення, ремонти і їх експлуатацію. Таким чином, проаналізовані приводи потребують удосконалення за рахунок впровадження нової конструкції хвильової зубчастої передачі, що дозволяє значно зменшити кількість складових частин, відповідно, зменшити матеріальногабаритні параметри, трудомісткість, довговічність і надійність привода пересування. У зв’язку з цим, авторами статті була розроблена раціональна конструкція привода пересування з ХЗП для металургійних машин (сталевозу, чавуновозу, шлаковозу), яка суттєво удосконалює цей пристрій

Біографії авторів

M. V. Margulis, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

E. V. Kuberskiy, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Магістр

Посилання

Список использованых источников (ГОСТ):

Пат. 123285 Україна, МПК F 16 H 1/04, B 61 F 3/00. Привід пересування транспортних засобів / М.В. Маргуліс, Є.В. Куберський. – № u201707549; заявл. 17.07.17; опубл. 26.02.18, Бюл. 4. – 3 с.

Маргулис М.В. Снижение материалоемкости машин / М.В. Маргулис. – К. : Техника, 1985. – 64 с.

Волков Д.П. Волновые зубчатые передачи / Д.П. Волков, А.Ф. Крайнев, М.В. Маргулис. – К. : Техника, 1976. – 222 с.

Волков Д.П. Волновые зубчатые передачи / Д.П. Волков, А.Ф. Крайнев, М.В. Маргулис. – Будапешт : МИСЦАКИ, 1984. – 317 с.

Гинзбург Е.Г. Волновые зубчатые приводы / Е.Г. Гинзбург. – Л. : Машиностроение, 1969. – 159 с.

Маргулис М.В. Создание и исследование механизма поворота с волновой зубчатой переда¬чей для мощных роторных экскаваторных и отвалообразователей : дис. … канд. техн. наук : 05.02.02 / Маргулис Михаил Владимирович. – М., 1972. – 162 с.

Маргулис М.В. Основы расчета и методология создания высокомоментных волновых пере¬дач для приводов тяжелых машин : дис. … д-р техн. наук : 05.02.02 / Маргулис Михаил Владимирович. – Л., 1991. – 435 с.

Кудрявцев Е.Н. Проектирование сложных зубчатых механизмов / Ю.Н. Кудрявцев, А.Н. Иванов. – Л. : Машиностроение, 1973. – 332 с.

Маргулис М.В. Пути совершенствования приводов литейных машин различного назначения / М.В. Маргулис // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2000. – Вип. 10. – С. 133-138.

Пат. 21500 Україна, МПК F 16 H 1/04. Привід пересування металургійної машини / А.Д. Чепурний, М.В. Маргуліс, М.М. Пекліч, О.О. Генералов, І.В. Добровольська. – № u200610693; заявл. 10.10.06, опубл. 15.01.07, Бюл. 3. – 3 с.

Пат. 20258 Україна, МПК B 61 F3/00. Привід пересування транспортного рейкового засобу / М.В. Маргуліс, О.О. Генералов, М.Л. Шуріна. – № u200608078; заявл. 18.07.06, опубл. 15.01.07, Бюл. 1. – 2 с.

Маргулис М.В. Выявление и расчёт исходного (замыкающего) звена при размерно-функциональном анализе силовой волновой зубчатой передачи / М.В. Маргулис // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ПДТУ – Маріуполь, 2010. – Вип. 20. – С. 199-203. – (Серія : Технічні науки).

References:

Margulіs M.V., Kubers’kii Е.V. Privіd peresuvannia transportnikh zasobіv [Drive vehicle movement]. Patent UA, no. 123285, 2018. (Ukr.)

Marhulis M.V. Snizhenie materialoemkosti mashin [Reduction of materials consumption in machines]. Kyiv, Technika Publ., 1985. 64 p. (Rus.)

Volkov D.P., Kraynev A.F., Marhulis M.V. Volnovye zubchatye peredachi [Harmonic tooth drives]. Kyiv, Technika Publ., 1976. 222 p. (Rus.)

Volkov D.P., Kraynev A.F., Marhulis M.V. Volnovye zubchatye peredachi [Harmonic tooth drives]. Budapest, MISTsAKI Publ., 1984. 317 p. (Rus.)

Ginsbough E.G. Volnovye zubchatye privody [Harmonic tooth drives]. Leningrad, Machine building Publ., 1969. 159 p. (Rus.)

Marhulis M.V. Sozdanie i issledovanie mekhanizma povorota s volnovoi zubchatoi peredachei dlia moshchnykh rotornykh ekskavatornykh i otvaloobrazovatelei. Diss. kand. techn. nauk [Development and investigation of a turning mechanism, equipped with harmonic tooth drive for powerful rotor excavating and dumping machines. Cand. tech. sci. diss.]. Moscow, 1972. 156 p. (Rus.)

Marhulis M.V. Osnovy rascheta i metodologiia sozdaniia vysokomomentnykh volnovykh peredach dlia privodov tiazhelykh mashin. Diss. dokt. techn. nauk [Fundamentals of evaluation and methods of developing high momentum harmonic drives , specified for heavy-duty machines. Doct. tech. sci. diss.]. Leningrad, 1991. 435 p. (Rus.)

Kudryavtsev Y.N., Ivanov A.N. Proektirovanie slozhnykh zubchatykh mekhanizmov [Designing of complicated tooth mechanisms]. Leningrad, Machine building Publ., 1973. 332 p. (Rus.)

Marhulis M.V. Puti sovershenstvovaniia privodov liteinykh mashin razlichnogo naznacheniia [Ways of perfecting drives of casting machines]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu – Reporter of the Priazovskyi State Technical University, 2000, vol. 10, pp. 133-138. (Rus.)

Chepurnii A.D., Margulіs M.V., Peklіch M.M., Generalov O.O., Dobrovol’s’ka І.V. Privіd peresuvannia metalurgіinoї mashini [Drive of a motion machine for iron steel machines]. Patent UA, no. 21500, 2007. (Ukr.)

Margulіs M.V., Generalov O.O., Shurіna M.L. Privіd peresuvannia transportnogo reikovogo zasobu [Drive of rail transportation appliance]. Patent UA, no. 20258, 2007. (Ukr.)

Margulis M.V. Vyiavlenie i raschet iskhodnogo (zamykaiushchego) zvena pri razmerno-funktsional’nom analize silovoi volnovoi zubchatoi peredachi [Identification and calculation of the original (closing) link with dimensional and functional analysis of the power of the wave gear drive]. Vіsnik Priazovs’kogo derzhavnogo tekhnіchnogo unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2010, vol. 20, pp. 199-203. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Машинобудування та металообробка

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають