Застосування інформаційних технологій в забезпеченні міцності і вібрації суден та їх конструкцій

Автор(и)

  • O. E. Looginin Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine
  • R. Yu. Korshykov Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine
  • S. V. Terlych Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160271

Ключові слова:

математичні моделі, балочні схеми, загальна та місцева міцність, спуск і докування суден, вібрація корпусу судна

Анотація

Реалізуються комп’ютерно-орієнтовані математичні моделі загальної та місцевої міцності і вібрації суден. Розглядаються міцнісні задачі для судна і його конструкцій, які узагальнені і комп’ютеризовані авторами для практичних потреб і для використання в навчальному процесі в розрахунках таких балочних схем: загального поздовжнього згину судна у вертикальній площині на тихій воді, спуску його з поздовжнього похилого стапеля і постановці в сухий док для здійснення ремонтних робіт; поперечного згину нерегулярних суднових перекриттів; визначення форм і частот вільної вібрації корпусу судна

Біографії авторів

O. E. Looginin, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Кандидат технічних наук, професор

R. Yu. Korshykov, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Кандидат технічних наук, доцент

S. V. Terlych, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Старший викладач

Посилання

Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Расчет и конструирование докового опорного устройства. Расчет реакций опорного устройства при постановке судов в сухой и плавучий док : ОН9-964-09. – М., 1969. – 118 с.

Спуск судов и кораблей с продольных наклонных стапелей. Нормы и требования, предъявляемые к корпусам судов, кораблей и спусковым устройствам : ОСТ 5.1033-72. – М., 1972. – 154 с.

Антоненко С.В. Обеспечение прочности, остойчивости и непотопляемости судов при ремонте : учебное пособие / С.В. Антоненко. – Владивосток, Изд-во ДВГУ, 2008. – 231 с.

Шакирзянов Р.А. Курс лекций по строительной механике : учебное пособие / Р.А. Шакирзянов, Ф.Р. Шакирзянов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Казань : КГАСУ, 2014. – 144 с.

Основи теорії пружності, будівельної механіки, міцності та вібрації суден : навчальний посібник / А.М. Сердюченко [та ін.]. – Миколаїв : Вид-во НУК, 2012. – 424 с.

Трубицын А.В. Анализ влияния параметров режима бесцентрового шлифования высокотвердого порошкового материала на силовые характеристики процесса / А.В. Трубицын, В.И. Свирщев // Инновации в машиностроении – основа технологического развития России : материалы VI междунар. научн.-техн. конф. – Барнаул : АлтГТУ, 2014. – C. 202-205.

References:

ОN 9-969-09. Raschet i konstruirovanie dokovogo opornogo ustrojstva. Raschet reakcij opornogo ustrojstva pri postanovke sudov v suhoj i plavuchij dok [ОN 9-964-09. The calculation and design of the dock support device. Calculation of the reactions of the support device when vessels are in dry and floating dock]. Moscow, Standarinform Publ., 1969. 118 p. (Rus.)

ОSТ 5.1033-72. Spusk sudov i korablej s prodol’nyh naklonnyh stapelej. Normy i trebovanija, predтjavljaemye k korpusam sudov, korablej i spuskovym ustrojstvam [ОSТ 5.1033-72. The descent of ships and ships from the longitudinal inclined stocks. Standards and requirements for hulls of ships, ships and launch devices]. Moscow, Standarinform Publ., 1972. 154 p. (Rus.)

Antonenko S.V. Obespechenie prochnosti, ostojchivosti i nepotopljaemosti sudov pri remonte [Ensuring the strength, stability and floodability of vessels in the repair]. Vladivostok, Fare-Eastern University Publ., 2008. 231 p. (Rus.)

Shakirzjanov R.A., Shakirzjanov F.R. Kurs lekcij po stroitel’noj mehanike [A course of lectures on structural mechanics]. Kazan, Construction and Architecture State University Publ., 2014. 144 p. (Rus.)

Serdjuchenko A.M. Osnovi teorії pruzhnostі, budіvel’noї mehanіki, mіcnostі ta vіbracії suden [Fundamentals of the theory of elasticity, structural mechanics, strength and vibration of vessels]. Nikolaev, Admiral Makarov National University of Shipbuilding Publ., 2012. 424 p. (Ukr.)

Trubitsyn A.V., Svirshchev V.I. Analiz vliianiia parametrov rezhima bestsentrovogo shlifovaniia vysokotverdogo poroshkovogo materiala na silovye kharakteristiki protsessa. Materialy VI Mizhd. nauch.-prakt. konf. «Innovatsii v mashinostroenii – osnova tekhnologicheskogo razvitiia Rossii» [Analysis of the influence of the parameters of the centerless grinding of high-solids powder material on the process strength characteristics. Proceedings of VI Int. Sci.-Pract. Conf «Innovations in mechanical engineering are the basis of technological development of Russia»]. Barnaul, 2014, pp. 202-205. (Rus.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Машинобудування та металообробка