Забезпечення заданого рівня ефективності роботи судна з урахуванням факторів ризика, пов’язаних з умовами чартер-партії

Автор(и)

  • S. P. Onyshchenko Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса, Ukraine
  • Yu. O. Koskina Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160296

Ключові слова:

фрахтування на рейс, тривалість виконання рейсу, ефективність рейсу, ризики

Анотація

Названо умови договору фрахтування судна на рейс (чартер-партії на рейс), формулювання яких впливають на появу під час виконання перевезення ризиків збільшення тривалості часу рейсу та, відповідно, витрат судновласника-перевізника. Подано їх можливі формулювання, охарактеризовано характер їх впливу на загальну тривалість рейсу по складових, оскільки частина умов та їх формулювань є визначальними для тривалості власне переходу між портами, у той час як, виходячи з інших, формується час стоянки судна у портах під вантажними роботами. Зазначено, що за деякими умовами чартер-партії торгування є неможливим, у той час як за іншими можливими є перемовини щодо формулювань, якими їх буде викладено у договорі. Наголошено на можливості їх урахування судновласником при проведенні перемовин щодо укладання фрахтової угоди та, відповідно, під час попередньої калькуляції рейсу (часових та грошових витрат). Ілюстративними розрахунками продемонстровано зміни часових параметрів рейсів і величини витрат, пов’язаних із їх виконанням, відповідно до тих чи інших чартерних формулювань. Запропоновано методичний підхід забезпечення ефективності виконання рейсів на підставі оцінки ризику збільшення часу рейсу у зв’язку із формулюваннями чартерних умов. Такий підхід базується на визначенні величини збільшення витрат судновласника-перевізника завдяки збільшенню тривалості ходового та стояночного часу рейсу у зв’язку із різними можливими формулюваннями чартерних умов щодо портів заходу та термінів стоянки судна у портах під вантажними роботами. Таку величину витрат можна розглядати як надбавку до ставки фрахту, на якій може наполягати судновласник-перевізник під час перемовин із фрахтувальником з метою забезпечення ефективності виконання рейсу. Окрім того, зміни часових параметрів виконання рейсів можуть ураховуватися при вирішенні задач організації та оперативного планування роботи суден

Біографії авторів

S. P. Onyshchenko, Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса

Доктор економічних наук, професор

Yu. O. Koskina, Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ГОСТ):

Онищенко С.П. Обеспечение эффективности выполнения судном рейса с учетом возможного воздействия факторов риска / С.П. Онищенко, О.Д. Вишневская // Проблеми економіки транспорту і промисловості. – 2012. – № 56. – С. 104-113.

Онищенко С.П. Моделирование процессов организации и функционирования системы маркетинга морских транспортных предприятий : монография / С.П. Онищенко. – Одесса : Феникс. – 2009. – 328 с.

Жихарева В.В. Теория и практика инвестиционной деятельности судоходных компаний : монография / В.В. Жихарева. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины. – 2010. – 480 с.

Жихарева В.В. Экономические основы деятельности судоходных компаний / В.В. Жихарева. – Одесса : Латстар. – 2013. – 219 с.

Котлубай А.М. Проблемы теории и практики развития морского транспорта Украины / А.М. Котлубай. – Одесса : ИПРЭЭИ НАН Украины. – 2011. – 268 с.

Stopford M. Maritime Economics / M. Stopford. – London Routledge, 1997. – 596 p.

McConville J. Economics of Maritime Transport: Theory and Practice / J. McConville. – London Witherby & Company Ltd, 1999 – 394 p.

Crammenos C. Th. The Handbook of Maritime Economics and Business / C.Th. Grammenos. – London Lloyd’s List, 2010. – 1062 p.

Scarsa R. The Bulk Shipping Business: Market Cycles and Shipowners’ Biases / R. Scarsa // Maritime police and management. – 2007. – Vol. 24 (6). – Pр. 570-590.

Онищенко С.П. Застосування R/S-аналізу для дослідження динаміки балкерної секції фрахтового ринка / С.П. Онищенко, О.Д. Вишневська // Вісник ОНМУ. – 2017. – Вип. 2 (51). – С. 119-126.

Онищенко С.П. Дослідження впливу умов оферти на успішність укладання фрахтової угоди / С.П. Онищенко, Ю.О. Коскіна // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – Вип. 6 (3). – С. 25-32.

Wee D. Risks and Returns of Ship Operators [Electronic resource] : [Web site]. – Electronic data. – Bergen : Norwegian School of Economics, 2015. – Mode of access: https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/300905/Masterthesis.pdf?sequence=1. – Screen title.

Plomaritou E. Commercial Risks Arising from Chartering Vessels / E. Plomaritou, E. Niko-laides // Journal of Shipping and Ocean Engineering. – 2016. – Vol. 6. – Pр. 261-268.

Adland R. Charter Market Default Risk: A Conceptual Approach / R. Adland, H. Jia // Transportation Research. – 2008. – Vol. 44. – Pр. 152-163.

Stróźyna M. A Dynamic Risk Assessment For Decision Support Systems In The Maritime Domain / M. Stróźyna, W. Abramowich // Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. – 2015. – Vol. 243. – Pр. 295-307.

Организация и планирование работы морского флота / А.А. Союзов, П.Р. Дубинский, О.Т. Кондрашихин, В.С. Петухов. – Москва : Транспорт. – 1979. – 416 с.

Лапкін О.І. Теорія і практика фрахтових операцій / О.І. Лапкін, С.П. Онишенко, Ю.О. Коскіна; Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса : Купрієнко С.В. вид. – 2017. – 151 с.

References:

Onyshchenko S.P., Vishnevskaya О.D. Obespechenie ehffektivnosti vypolneniya sudnom rejsa s uchetom vozmozhnogo vozdejstviya faktorov riska [Ensure of vessel’s voyage efficiency taking into account possible risk factors]. Vіsnik ekonomіki transportu і promislovostі – The bulletin of transport and industry economics, 2012, no. 56, pp. 104-113. (Rus.)

Onyshchenko S.P. Modelirovanie protsessov organizatsii i funktsionirovaniya sistemy marketinga morskikh transportnykh predpriyatij [Modeling the processes of organization and functioning of the marketing system of maritime transport enterprises]. Odessa, Feniks Publ., 2009. 328 p. (Rus.)

Zhikhareva V.V. Teoriya i praktika investitsionnoj deyatel’nosti sudokhodnykh kompanij [Theory and practice of investment activities of shipping companies]. Odessa, IPREED Publ., 2010. 480 p. (Rus.)

Zhikhareva V.V. Ehkonomicheskie osnovy deyatel’nosti sudokhodnykh kompanij [Economic fundamentals of shipping companies]. Odessa, Latstar Publ., 2013, 219 p. (Rus.)

Kotlubaj A.M. Problemy teorii i praktiki razvitiya morskogo transporta Ukrainy [Problems of theory and practice of development of maritime transport of Ukraine]. Odessa, IPREED Publ., 2011. 268 p. (Rus.)

Stopford M. Maritime Economics. London Routledge Publ., 1997. 596 p.

McConville J. Economics of Maritime Transport: Theory and Practice. London, Witherby & Company Ltd Publ., 1999. 394 p.

Crammenos C. Th. The Handbook of Maritime Economics and Business. Lloyd’s List Publ., 2010, 1062 p.

Scarsa R. The Bulk Shipping Business: Market Cycles and Shipowners’ Biases. Maritime police and management, 2007, no. 34 (6), pp. 570-590.

Onyshchenko S.P., Vishnevskaya О.D. Zastosuvannya R/S-analіzu dlya doslіdzhennya di-namіki balkernoї sektsії frakhtovogo rinku [Application of analysis for studying the dynamics of the bulk carriage sector of the freight market]. Vіsnik Odes’kogo natsіonal’nogo mors’kogo unіversitetu – The Bulletin of Odessa National Maritime University, 2017, no. 2 (51), pp. 119-126. (Ukr.)

Onyshchenko S.P., Koskina Y.О. Doslidzhennya vplivu umov offerti na uspishnist’ ukladannya frakhtovoї ugodu. [Investigation of the impact of the offers terms on the successful conclusion of the chartering deal]. Skhіdno-Єvropeis’kii zhurnal peredovikh tekhnologіi – Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2015, no. 6 (3), pp. 25-32. (Ukr.)

Wee D. Risks and Returns of Ship Operators. Available at: https://brage.bibsys.no/xmlui/

bitstream/handle/11250/300905/Masterthesis.pdf?sequence=1 (accessed 19 October 2018).

Plomaritou E., Nikolaides E. Commercial Risks Arising from Chartering Vessels. Journal of Shipping and Ocean Engineering, 2016, no. 6, pp. 261-268.

Ådland, R., & Jia, H. Charter Market Default Risk: A Conceptual Approach. Transportation Research, 2008, no. 44, pp.152-163.

Stróźyna M., Abramowich W. A Dynamic Risk Assessment For Decision Support Systems In The Maritime Domain. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, no. 243, pp. 295-307.

Soyuzov A.A., Dubinskij P.R., Kondrashikhin O.T., Petukhov V.S. Organizatsiya i plani-rovanie raboty morskogo flota [Organization and planning of work of marine fleet]. Moscow, Transport Publ., 1979. 416 p. (Rus.)

Lapkin O.I., Onyshchenko S.P., Koskina Y.O. Teorіya і praktika frakhtovikh operatsіj [Theory and practice of chartering operations]. Odesa, Kuprienko S.V. Publ., 2017. 151 p. (Ukr.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Транспорт та логістика