DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19754

Вплив цементації (карбонтрації) та режимів гартування на структуру та властивості Fe-Cr-Mn сталей

Ya. O. Cheiliakh, L. I. Yakushechkina, G. V. Nikitina, G. M. Shcheglova

Анотація


Досліджено стали на залізо-хромо-марганцевої основі різних структурних класів: 30Х2Г6С2Ф – мартенситного, 30Х8Г6С2Ф – аустенітного, 20Х14Г7 і на- плавлена 20Х12Г9СТАФ – аустенитно-мартенситного, 08Х22Г6СФ – феррито- аустенітного після цементації, сталь 09Х17Г9СНЛ після карбонітрації і гарту з різних температур. Використовувалися такі методи дослідження: металографічні, хіміко-спектральний аналіз, вимірювання твердості і мікротвердості, випробування на ударний вигин, зношування сухим тертям (метал по металу)


Ключові слова


метастабільні хромо-марганцеві сталі; цементація; гартування; механічні властивості; деформаційне мартенситне перетворення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ассонов А.Д. Химико-термическая обработка зубчатых колес / А.Д. Ассонов // Современная технология термической обработки деталей машин / МДНТП. – М., 1968. – Сб. 1. – С. 75-92.

Геллер А.Л. Цементуемые стали для деталей горных машин // Технология и организа-ция производства. 1973. – № 3. – С. 46-49.

Siepak J. The influence of contact stress on the wear of a carburized steel case with a high content of retained austenite // Wear. – 1982. – 80. – № 3. – p. 301-305.

Смирнов М.А. Основы термической обработки стали: учебное пособие. / М.А. Смирнов, В.М. Счастливцев, Л.Г. Журавлев. – М. : «Наука и технологии», 2002. – 519 с.

Мayer G. Effects of nickel on the properties of carburised steels. / G. Мayer, P. Munro // Met. And Metal Form. – 1973. – v. 40, № 6. – p. 170-176.

Chu D.L., Yao M. Effect of retained austenite on rolling fatigue durability of carburised and carbonitrided steels. / D.L. Chu, M. Yao // Proc. Int. Symp. Gear. and Power Transm., Tokyo. – 1981. – Vol1. – p. 435-439.

Малинов Л.С. Влияние цементации и последующей термообработки на структуру, фа-зовый состав и абразивную стойкость Fe-Cr-Mn-сталей / Л.С. Малинов, А.П. Чейлях, Е.Л. Малинова // Изв. АН СССР. Металлы. – 1991. – № 1. – С. 120-123.

Малинов Л.С. Повышение абразивной износостойкости цементированных сталей 18ХГТ и 12ХНЗА за счет получения метастабильного аустенита. / Л.С. Малинов, Е.Л. Малинова, Е.Я. Харланова // Изв. РАН. Металлы. – 1993. – № 2. – С. 108-111.

Малинов Л.С. Повышение свойств цементированных сталей за счет реализации эффекта самозакалки при нагружении, регулирования количества и стабильности аустенита применительно к конкретным условиям // Металл и литье Украины. – 2002. – № 9-10. – С. 10-13.

Чейлях А.П. Экономнолегированные метастабильные сплавы и упрочняющие техноло-гии. – Мариуполь: ПГТУ, 2009. – 483 с.

Шербединский Г.В. Влияние диффузионного перераспределения хрома на износостой-кость цементованной стали 3Х13 / Г.В. Шербединский, А.И. Шумаков, С.В. Земский, В.М. Переверзев // МиТОМ. – 1977. – №1. – С. 60-64.

Попов В.С. Повышение однородности науглероживания высокохромистых сталей / В.С. Попов, Н.Н. Брыков, М.И. Андрущенко, И.В. Брындин // Изв. ВУЗов. Чер. металлургия. – 1990. – № 4. – С. 71-73.

Ляхович Л.С. Цементация стали 2Х13 в твердом карбюризаторе. / Л.С. Ляхович, Э.П. Пучков, Ф.Я. Прецкайло // МиТОМ. – 1977. – № 2. – С. 52-53.

Шмыков А.А. Термодинамика и кинетика процессов взаимодействия контролируемых атмосфер с поверхностью стали. / А.А. Шмыков, В.Г. Хорошайлов, Е.Л. Гюлиханданов – М. : Металлургия. – 1991. – 160 с.

Чейлях Я.А. Влияние легирующих элементов и термообработки на микроструктуру, метастабильность и свойства науглероженных слоев Fe-Cr-Mn сталей. / Я.А. Чейлях, В.В. Чигарев, И.М. Олейник // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. : технічні науки : зб. наук. праць. – Маріуполь, ПДТУ, 2010, вип. 20. – С. 120-124.

Чейлях А.П. Поверхностное упрочнение сталей ферритного и мартенситного классов созданием метастабильных состояний методами цементации и термообработки. / А.П. Чейлях, Я.А. Чейлях // Металлургия машиностроения, 2008. – № 1. – С. 34-38.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.