Оцінка сервісу логістичного посередника

Автор(и)

  • Ya. I. Nefyodova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • M. S. Mnatsakanyan ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • О. V. Kuzmina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19830

Ключові слова:

логістичний посередник, канал розподілу, рівень сервісу, інтегральний показник, ваговий коефіцієнт

Анотація

Досліджені тенденції, що обумовлюють вплив на процес розподілу експортних вантажопотоків вітчизняних підприємств. Досліджені параметри оцінки сервісу логістичного посередника. Формалізоване завдання визначення найбільш кваліфікованого співробітника фірми-посередника. Запропоновано розрахунок з вибору найбільш кваліфікованого співробітника на основі експертної оцінки інтегрального показника рівня кваліфікації

Біографії авторів

Ya. I. Nefyodova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

M. S. Mnatsakanyan, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

О. V. Kuzmina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Асистент

Посилання

Губенко В.К. Адаптация транспорта металлопотоков к изменяющейся экономической среде / В.К. Губенко, И.В. Николаенко, А.В. Тарасенко – Донецк : Вебер, 2009. – 236 с. – (Монография / НАН Украины, Институт экономики промышленности).

Нефёдова Я.И. Выбор стратегии повышения эффективности транспортных систем в условиях рынка металлопотоков / Я.И. Нефёдова // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2011. – № 22. – С. 250 – 254.

Бауэрокс Дональд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Бауэрокс Дональд Дж., Клосс Дейвид Дж. – М. : Олимп-Бизнес, 2001. – 640 с.

Дорохов О.В. Розробка моделей для удосконалення взаємодії споживачів і виробників послуг на транспортних ринках вантажних перевезень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22.01 «Транспортні системи» / О.В. Дорохов. – Харків, 2005. – 21 с.

Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов; под общ. и науч. реадкцией проф. В.И. Сергеева. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 976 с.

Модели и методы теории логистики; под ред. В.С. Лукинского. – СПб. : Питер, 2003. – 176 с. – (Серия «Учебные пособия»).

##submission.downloads##