Дослідження проблемних аспектів соціального партнерства як складової охорони праці

Автор(и)

  • S. V. Shaposhnikovа ДВНЗ «Маріупольський державний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19833

Ключові слова:

соціальне партнерство, роботодавець, найманий працівник, держава, профспілки, колективний договір, трудова угода

Анотація

У статті досліджені проблемні аспекти впровадження системи соціального партнерства в Україні. Визначена роль соціальних партнерів з охорони праці

Біографія автора

S. V. Shaposhnikovа, ДВНЗ «Маріупольський державний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини / О.А. Грішнова -[Електронний ресурс] // - «К». - (http: // pidruchniki.ws /14871001/ ekonomika/ ekonomika_ pratsi_ta_sotsialno-trudovi_vidnosini_-_grishnova_oa).

Булатова А.С. Экономика / А.С. Булатова [и др.]. - М., 1997. - 259 с.

Новіков В. Зарубіжний досвід соціального партнерства / В. Новіков // Україна : аспекти праці. - 1998. - №1. - С. 38 - 43.

Соціологія: короткий енциклопедичний словник / В. Волович [и др.]. - К., 1998. - 384 с.

Ляшенко Т.М. Соціальне партнерство як фактор політичної та соціальної стабільності в Україні : автореф. дис. ...канд. політ. наук: 23.00.02 / Т.М. Ляшенко; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень.- К., 1998.- 20 с.

Боднарук М. Роль професійних спілок у механізмі соціального партнерства / М. Боднарук, Г. Труднова // Підприємство, господарство і право. - 2010. - №12. - С. 104 - 107.

##submission.downloads##