DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.22.2011.21443

Модифікування розплаву дисперсними частками з урахуванням їх розбігу за розмірами

A. I. Trotsan, V. V. Kaverinskiy, I. L. Brodetskiy, Ja. P. Karlikova

Анотація


Побудована скінченорізносна математична модель розчинення твердих часток модифікаторів, яка враховує влив їх розбігу за розмірами в умовах охолодження з перемінною швидкістю. Визначені початкові величини дисперсних часток, загальна маса і температура розплаву при їх вводі, необхідні для забезпечення найбільш ефективного модифікування.


Ключові слова


розчинення; модифікування; дисперсні порошки; розплав; кристалізація; скінченорізносне моделювання.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Стеценко В.Ю. Особенности процессов модифицирования чугуна и стали / В. Ю. Стеценко, Е.И. Марукович // Металлургия машиностроения. – 2006. - №3. – С. 10 – 13.

Панфилова Л.М. Уникальные свойства сталей нового поколения, микролегированных ванадием и азотом / Л.М. Панфилова, Л. А. Смирнов // Сталь / 2010 №5, С. 116 – 121.

Гаврилин В.И. Плавление и кристаллизация металлов и сплавов / В. И. Гаврилин. – Владимир: Изд.-во Владимирского государственного университета, 2000. – 260 с.

Исследование модифицирования металла нанопорошковыми инокуляторами в кристаллизаторе сортовой машины непрерывного литья заготовок. Теоретическое обоснование / В. П. Комшуков, А.Н Черепанов, Е.В. Протопопов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Чёрная металлургия. – 2008. – №8. – С. 10 – 11.

Троцан А.І. Оцінка розмірів тугоплавких часток, що вводяться у розплав, здатних ставати центрами кристалізації / А.І. Троцан, В.В. Каверинський, І.Л. Бродецький // Металознавство та обробка металів. – 2010. –№4.- С. 49 – 52.

Троцан А.І. Определение оптимальных размеров дисперсных частиц для модифицирования расплава в кристаллизаторе МНЛЗ на основе математического моделирования процесса / А.І. Троцан, В.В. Каверинський, І.Л. Бродецький // Збірник "Науков. праць ДонНТУ", серія: Металургія, вип. 12(171), Донецьк. – 2010. – С. 149 – 156.

Исаев О.Б. Определение оптимальных размеров тугоплавких частиц, вводимых в расплав для модифицирования / О. Б. Исаев, А. И. Троцан, В. В. Каверинский, И. Л. Бродецкий // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – №7. – С. 87 – 89.

Троцан А.И. Моделирование процесса растворения ультрадисперсных порошков для определения их оптимальных размеров при регулируемой кристаллизации расплава / А.И. Троцан, В.В. Каверинский, И.Л. Бродецкий, Ф.С. Крейденко // Вісник приазовського державного технічного університету, вип. 20, Маріуполь. – 2010. – С. 61 – 66.

Троцан А.И. Анализ распределения вводимых в жидкий металл дисперсных частиц модификатора по типу их действия в расплаве / А. И. Троцан, В. В. Каверинский, И. Л. Бродецкий // Материалы 8-й Межд. научно-техн. конф. "Тепло и массообменные процессы в металлургических системах". – Мариуполь. – ПГТУ. – 2010. – С. 211 – 215.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.