DOI: https://doi.org/10.31498/2225-6733.23.2011.22901

Вплив розподілу і розмірів часток модифікатору на ефективність його дії у розплаві

A. I. Trotsan, V. V. Kaverinskiy, I. L. Brodetskiy, Ja. P. Karlikova

Анотація


Показана можливість збільшення у 2,0 – 5,0 разів (в залежності від типу модифікатору) числа утворюваних додаткових центрів кристалізації при рівномірному розподілі часток, що вводяться, всередині фракції у порівнянні з нормальним. Встановлено, що найбільш ефективними модифікаторами другого роду є дисперсні порошки: NbN - 1…3 мкм; TiN - 1…3 мкм; TiC - 1…5 мкм.


Ключові слова


розчинення; модифікування; дисперсні порошки; розплав; кристалізація; скінченорізносне моделювання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Стеценко В. Ю. Особенности процессов модифицирования чугуна и стали / В. Ю. Стеценко, Е. И. Марукович // Металлургия машиностроения. – 2006. – №3. – С. 10 – 13.

Исследование модифицирования металла нанопорошковыми инокуляторами в кристаллизаторе сортовой машины непрерывного литья заготовок. Теоретическое обоснование / В.П. Комшуков, А.Н. Черепанов, Е.В. Протопопов [и др.] // Известия высших учебных заведений. Чёрная металлургия: – 2008. – №8. – С. 10 – 11.

Троцан А. И. Модифицирование расплава дисперсными частицами с учетом их разброса по размерам / А.И. Троцан, В.В. Каверинский, И.Л. Бродецкий, Я.П. Карликова // Вісник приазовського державного технічного університету. – Маріуполь : 2011. – вип.22.– С. 144 – 150.

Исаев О. Б. Определение оптимальных размеров тугоплавких частиц, вводимых в расплав для модифицирования / О.Б. Исаев, И.Н. Костыря, А.И. Троцан, В.В. Каверинский, И.Л. Бродецкий // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – №7. – С. 87 – 89.

Троцан А.І. Определение оптимальных размеров дисперсных частиц для модифицирования расплава в кристаллизаторе МНЛЗ на основе математического моделирования процесса / А. І. Троцан, В.В. Каверинський, І.Л. Бродецький // Збірник "Науков. праць ДонНТУ", серія: Металургія, вип. 12(171), Донецьк. – 2010. – С. 149 – 156.

Троцан А.И. Оценка числа дополнительных центров кристаллизации для получения заданной степени дисперсности структуры /А.И. Троцан, В.В. Каверинский, И.Л. Бродецкий // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научн. трудов. – Днепропетровск :– ПГАСА. – 2011. – Вып. 62. – С. 690 –693.

Троцан А.И. Анализ распределения вводимых в жидкий металл дисперсных частиц модификатора по типу их действия в расплаве / А.И. Троцан, В.В. Каверинский, И.Л. Бродецкий // Материалы 8-й Межд. научно-техн. конф. "Тепло и массообменные процессы в металлургических системах". – Мариуполь : – ПГТУ. – 2010. – С. 211 – 215.

Бабаскин Ю. З. Конструкционные и специальные стали с нитридной фазой / Ю.З. Бабаскин, С.Я. Щипицин, И.Ф. Кирчу. – К. : Наукова думка, 2005. – 258 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Лицензия Creative Commons
Вміст даного сайту доступний згідно з ліцензією Creative Commons «Attribution» («Атрибуція») 4.0 Всесвітня.