Моделювання інструмента при вібро-магнітно-абразивному обробленні і вплив його на якість обробки надтвердої кераміки

Автор(и)

  • В.І. Бурлаков ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.42.2021.240570

Ключові слова:

вібро-магнітно-абразивне оброблення, вібро-магнітно-абразивний інструмент, якість оброблення, фероабразивний порошок, різальний інструмент, форма магниітно-абразивних зерен, різальна здатність

Анотація

Показано, що дослідженням проблеми фінішної обробки займалися багато учених, але поєднання вібраційної та електромагнітної складових, отримання процесу притирки деталей з надтвердої кераміки та достатньо високих показників з якості та продуктивності обробки не було зроблене. Суть досліджуваної обробки полягає в тому, що на оброблювальне середовище і заготовки, що поміщені в робочу камеру вібраційного верстата, впливає постійне магнітне поле, спрямоване перпендикулярно площині циркуляційного руху робочого середовища. Робоче середовище переміщається під дією вібрації, а феромагнітний абразив, гранули Al2O3 і штучні алмази (які утримуються на гранулах) орієнтуються уздовж магнітних силових ліній. Магнітні силові лінії проходять через робочу камеру у напрямку від одного полюса до іншого. Заготовки не співударяються при обробці завдяки щільному розташуванню абразиву. У статті обґрунтовано, що одну з провідних ролей у вібро-магнітно-абразивному обробленні відіграє різальний інструмент. Саме вибір феромагнітного інструменту сприяє підвищенню якості виробів з надтвердої кераміки. Так як провідну роль у формуванні різального інструменту відіграє магнітне поле, то основою різального інструменту буде феромагнітний матеріал, у якому і утримуватимуться гранули, на яких розташовані штучні алмази

Біографія автора

В.І. Бурлаков , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Майборода В.С. Дослідження властивостей магнітно абразивного інструменту, сфор-мованого із сумішей порошків / В.С. Майборода // Процеси механічної обробки в ма-шинобудуванні : Зб. наук. пр. / ЖДТУ. – Житомир, 2009. – Вип. 6. – С. 144-159.

Барон Ю.М. Магнитно-абразивная и магнитная обработка изделий и режущих инструментов / Барон Ю.М. – Л. : Машиностроение, 1986. – 176 с.

Формування магнітно-абразивного інструменту при магнітно-абразивному обробленні довгомірних деталей у кільцевій робочій зоні / Д.Ю. Джулій, В.С. Майборода, І.В. Ткачук, В.М. Гейчук // Процеси механічної обробки в машинобудуванні : Зб. наук. пр. / ЖДТУ. – Житомир. – 2011. – Вип. 11. – С. 92-107.

References:

Mayboroda V.S. Doslidzhennya vlastivostey mahnitno abrazyvnoho instrumentu sformo-vanomu z sumishey poroshkiv [Prescription of the power of magnetically abrasive tool molded from the sum of powders]. Protsesy mekhanichnoyi obrobky v mashynobuduvanni – Machining processes in mechanical engineering, 2009, vol. 6, pp. 144-159. (Ukr.)

Baron Yu.M. Mahnitno-abrazyvna i mahnitna obrobka vyrobiv i rizhuchykh instrumentiv [Magnetic-abrasive and magnetic processing of products and cutting tools]. Leningrad, Mashinostroenie Publ., 1986. 176 p. (Rus.)

Dzhuliy D.Yu., Mayboroda V.S., Tkachuk I.V., Heychuk V.M. Formuvannya mahnitno-abrazyvnoho instrumentu pry mahnitno-abrazyvnomu obroblenni dovhomirnikh detaley u kilʹtseviy robochiy zone [Formation of a magnetic-abrasive tool during magnetic-abrasive grinding of all-over parts near the cyclone working zone]. Protsesy mekhanichnoyi obrobky v mashynobuduvanni – Machining processes in mechanical engineering, 2011, vol. 11, pp. 92-107. (Ukr.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27

Номер

Розділ

133 Галузеве машинобудування