Прогнозування енергетичного стану нерівноважних термодинамічних систем в умовах деградації їхньої внутрішньої будови та функціональних властивостей

Автор(и)

  • І.Ф. Ткаченко Донецький національний медичний університет, м. Маріуполь, Ukraine
  • В.І. Мірошниченко ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5956-7867

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.42.2021.240582

Ключові слова:

термодинамічні системи, нерівноважні умови функціонування, передбачувана та випадкова деградація внутрішньої будови, прогнозування характеристик енергетичного стану

Анотація

Розроблено теоретичний підхід до індивідуального прогнозування характеристик енергетичного стану термодинамічних систем (ТС) у нерівноважних умовах функціонування, що супроводжуються передбачуваною та випадковою деградацію їхньої внутрішньої будови та функціональних властивостей. Отримано аналітичні співвідношення задля розрахунку базових параметрів, що забезпечують ефективне функціонування ТС з урахуванням індивідуальних особливостей їхньої внутрішньої будови. Розроблений загальний підхід застосовано задля прогнозування інтервалу температур розвитку дислокаційної повзучості дисперсно-зміцненої сталі ASTM A316 промислового виробництва. Отримані результати та їхнє фундаментальне теоретичне підґрунтя засвідчують можливість використання розробленого підходу у різних сферах застосування: техніка, управління, економіка, медицина тощо

Біографії авторів

І.Ф. Ткаченко , Донецький національний медичний університет, м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

В.І. Мірошниченко , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, старший викладач

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Reed R.C. The Superalloys: Fundamentals and Applications / R.C. Reed. – Cambrige University Press, 2006. – 372 p.

Frost H. Deformation mechanism maps for pure iron and alloy steels, in «Fundammental Aspects of Structural Alloy Design» / H. Frost, M. Ashby; Ed.: R.Jaffee and B. Wilcox. – NY: Plenum Press, 1977. – 459 p.

Martin J. Stability of microstructure in metallic systems / J. Martin, R. Doherty – Cambrige University Press, Cambridge, 1997. – 426 p.

Energy Efficient Design of Auxiliary Systems in Fossil-Fuel Power Plants. ABB Energy Efficiency Handbook. – 2009. – 362 p. – Mode of access: https://web.archive.org/web/20140805131600/http://www.seeei.org.il/prdFiles/2702_desc3.pdf.

Adams W.M. Transition to Sustainability: Towards a Humane and Diverse World / W.M. Adams, S.J. Jeanrenaud. – Gland, Switzerland: IUCN, 2008. – 111 p. – Mode of access: https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/transition_to_sustainability_sep_08__en__2.pdf.

Collins J.M. Climatology / J.M. Collins // Oxford Bibliographies in Geography. – 2018. – Mode of access: https://doi.org/10.1093/obo/9780199874002-0096.

The value of vital sign trends in predicting and monitoring clinical deterioration: A systematic review / I.J. Brekke, L.H. Puntervoll, P.B. Pedersen, J. Kellett, M. Brabrand // PloS one. – 2019. – Vol. 14 (1). – Pp. 1-13. – Mode of access: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210875.

References:

Reed R.C. The Superalloys: Fundamentals and Applications. Cambrige University Press Publ., 2006. 372 p.

Frost H., Ashby M. Deformation mechanism maps for pure iron and alloy steels, in «Fundammental Aspects of Structural Alloy Design». New York, Plenum Press Publ., 1977. 459 p.

Martin J., Doherty R. Stability of microstructure in metallic systems. Cambridge, Cambrige University Press Publ., 1997. 426 p.

Energy Efficient Design of Auxiliary Systems in Fossil-Fuel Power Plants. ABB Energy Efficiency Handbook. 362 p. Available at: https://web.archive.org/web/20140805131600/http://www.seeei.org.il/prdFiles/2702_desc3.pdf. (accessed 13 February 2021).

Adams W.M., Jeanrenaud S.J. Transition to Sustainability: Towards a Humane and Diverse World. Gland, Switzerland, IUCN Publ., 2008. 111 p. Available at: https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/transition_to_sustainability_sep_08__en__2.pdf. (accessed 20 February 2021).

Collins J.M. Climatology. Oxford Bibliographies in Geography, 2018. doi: 10.1093/obo/9780199874002-0096. Available at: https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199874002/obo-9780199874002-0096.xml. (accessed 01 February 2021).

Brekke I.J., Puntervoll L.H., Pedersen P.B., Kellett J., Brabrand M. The value of vital sign trends in predicting and monitoring clinical deterioration: A systematic review. PloS one, 2019, vol. 14 (1), pp. 1-13. doi: 10.1371/journal.pone.0210875. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6333367/. (accessed 01 March 2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27