Застосування рівнянь теорії пластичності пористому тілу в процесах обробки тиском

Автор(и)

  • С.М. Рустамова Азербайджанський технічний університет, Баку, Азербайджан, Azerbaijan
  • А.Т. Мамедов Азербайджанський технічний університет, Баку, Азербайджан , Azerbaijan

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.42.2021.240596

Ключові слова:

тіло, втулка, теорія пластичності, напружений стан, нормальна напруга, дотична напруга, пластична течія

Анотація

У статті представлені результати застосування рівнянь теорії пластичності до процесів обробки тиском порошкового тіла типу пористої втулки. Віддано перевагу математичній моделі, що описує пластичну поведінку пористого тіла. З цією метою використана гіпотеза про застосування пластичної течії Бельтрама при побудові моделі пластичної поведінки пористого тіла, побудовані епюри дотичної і нормальної напруг, контактної поверхні тіла. На основі гіпотези Бельтрама виражено умову пластичності, в якій в тривимірному просторі головних напруг рівняння є еліпсоїдом. Отримано рівняння пластичної течії пористого порошкового тіла при повторному ущільненні. Для випадку, коли відомі компоненти девіатора напруг, при використанні деяких граничних умов стає можливим знаходження компонентів тензорів напруг. Випробування процесів деформування пористого тіла проведено на циліндричних порошкових зразках розмірами D´Н = 10´10 мм. Після первинного пресування їх відносна щільність становила r = 0,68. В результаті експериментальних випробувань повторного пресування втулки побудований графік залежності межі текучості матеріалу на основі заліза від відносної щільності втулки, який добре узгоджуються з розрахунковими даними. Проведені випробування пористих втулок в умовах додаткового ущільнення шляхом протягування. Визначено зони пластичних деформацій в порошковій втулці. Побудовано епюри нормальних sr і дотичних trx напруг дотичної на контактну поверхню уздовж t = const лінії. Запропонований метод визначення напруг і пластичної поведінки пористих порошкових втулок на основі заліза може бути використаний при інших стаціонарних методах деформування порошкових матеріалів (прокатці, видавлюванні, волочіння і ін.). Результати повторного деформування спечених пористих втулок на основі заліза показали істотне зміцнення матеріалу після додаткової обробки

Біографії авторів

С.М. Рустамова , Азербайджанський технічний університет, Баку, Азербайджан

Аспірант, старший викладач

А.Т. Мамедов , Азербайджанський технічний університет, Баку, Азербайджан

Доктор технічних наук, професор

Посилання

References:

Malinin N.N. Prikladnaia teoriia plastichnosti i polzuchesti [Applied theory of plasticity and creep]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1975. 399 p. (Rus.)

Grin R.Dzh. Teoriia plastichnosti poristykh tel [The theory of plasticity of porous bodies]. Mekhanika – Mechanics, 1973, no. 4, pp. 109-121. (Rus.)

Kuhn H.A. Deformation characteristics and plasticity theory of sintered powder. International Journal of Powder Metallurgy, 1971, vol. 7, iss. 1, pp. 15-25.

Kun Kh.A. Osnovnye printsipy shtampovki poroshkovykh zagotovok. V kn.: Poroshkovaia metallurgiia materialov spetsial’nogo naznacheniia [Basic principles of stamping powder blanks. In the book: Powder metallurgy of special-purpose materials]. Moscow, Metallurgiia Publ., 1977. Pp. 143-158. (Rus.)

Martynova I.F., Skorokhod V.V. Osobennosti neobratimoi deformatsii spechennogo poristogo tela iz uprochniaiushchegosia plasticheskogo metalla [Features of irreversible deformation of a sintered porous body made of a hardening plastic metal]. Poroshkovaia metallurgiia – Powder metallurgy, 1977, no. 4, pp. 70-74. (Rus.)

Martynova I.F., Shtern M.B. Uravnenie plastichnosti poristogo tela, uchityvaiushchee istinnye deformatsii materiala osnovy [The equation of plasticity of a porous body, taking into account the true deformations of the base material]. Poroshkovaia metallurgiia – Pow-der metallurgy, 1978, no. 1, pp. 23-29. (Rus.)

Storozhev M.V., Popov E.A. Teoriia obrabotki metallov davleniem [Theory of metal forming]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1977. 423 p. (Rus.)

Məmmədov A.T., Əliyev Ç.A. Kiçik hündürlüklü boruların ştamplama üsülu ilə kompоnentlərdən alınmasının bəzi kəmiyyətlərin hesabatı [Report on some quantities of stamping of small height pipes from components]. Maşınşunaslıq – Mechanical Engineer-ing, 2015, no. 1, pp. 21-23. (Azerb.)

Guter R.S., Ovchinskii B.V. Elementy chislennogo analiza i matematicheskaia obrabotka rezul’tatov opyta [Elements of numerical analysis and mathematical processing of experimental results]. Moscow, Nauka Publ., 1970. 432 p. (Rus.)

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести / Н.Н. Малинин. – М. : Машиностроение, 1975. – 399 с.

Грин Р.Дж. Теория пластичности пористых тел / Р.Дж. Грин // Механика. – 1973. – № 4. – С. 109-121.

Kuhn H.A. Deformation characteristics and plasticity theory of sintered powder materials / H.A. Kuhn, C.L. Downey // International Journal of Powder Metallurgy. – 1971. – Vol. 7, iss. 1. – Pp. 15-25.

Кун Х.А. Основные принципы штамповки порошковых заготовок. В кн.: Порошковая металлургия материалов специального назначения // Х.А. Кун. – М. : Металлургия, 1977. – С. 143-158.

Мартынова И.Ф. Особенности необратимой деформации спеченного пористого тела из упрочняющегося пластического металла / И.Ф. Мартынова, В.В. Скороход // Порошковая металлургия. – 1977. – № 4. – С. 70-74.

Мартынова И.Ф. Уравнение пластичности пористого тела, учитывающее истинные де-формации материала основы / И.Ф. Мартынова, М.Б. Штерн // Порошковая металлургия. – 1978. – № 1. – С. 23-29.

Сторожев М.В. Теория обработки металлов давлением / М.В. Сторожев, Е.А. Попов. – М. : Машиностроение, 1977. – 423 с.

Məmmədov A.T. Kiçik hündürlüklü boruların ştamplama üsülu ilə kompоnentlərdən alınmasının bəzi kəmiyyətlərin hesabatı / A.T. Məmmədov, Ç.A. Əliyev // Maşınşunaslıq. – 2015. – № 1. – Səh. 21-23.

Гутер Р.С. Элементы численного анализа и математическая обработка результатов опыта / Р.С. Гутер, Б.В. Овчинский. – М. : Наука, 1970. – 432 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-27