Теоретичне й експериментальне визначення технологічних можливостей процесів шліфування й точіння

Автор(и)

  • I. E. Ivanov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.25.2012.29474

Ключові слова:

шліфування, точіння, різець, продуктивність обробки

Анотація

З єдиних позицій проведений теоретичний аналіз можливостей підвищення продуктивності обробки при шліфуванні й точінні для заданої товщини зрізу, обумовленої властивостями міцності інструмента. Отримано нову аналітичну залежність для визначення середньої товщини зрізу при шліфуванні, що відрізняється від відомої залежності лише цифровим коефіцієнтом, що відкриває нові можливості визначення умов інтенсифікації процесу шліфування. Експериментально визначені значення стійкості інструментів при шліфуванні й точінні робочих (контактних) поверхонь чаш і конусів засипних апаратів доменних печей, відновлених із застосуванням зносостійкого наплавочного матеріалу. Доведено, що з погляду зниження витрат, пов'язаних зі споживанням різальних інструментів при заданій продуктивності обробки, ефективно застосовувати процес шліфування.

Біографія автора

I. E. Ivanov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, старший викладач

Посилання

Маталин А.А. Технология машиностроения: учебник / А.А. Маталин. – Л.: Машиностроение, 1985. – 496 с.

Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. В десяти томах. – Т. 1. ”Механика резания материалов” – Одесса: ОНПУ, 2002. – 580 с.

Рыбицкий В.А. Опыт внедрения алмазного шлифования деталей с защитными покрытиями / В.А. Рыбицкий. − К.: Общество ”Знание” УССР, 1987. − 23 с.

Новиков Ф.В. Технологическое обеспечение высококачественной обработки деталей с износостойкими наплавками металлургического назначения / Ф.В. Новиков, В.А. Андилахай // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство. − Донецьк: ДонНТУ. − 2010. − Вип. 7 (166). − С. 53-60.

Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов / В.Ф. Бобров. – М.: Машиностроение, 1975. – 343 с.

Алмазно-абразивная обработка материалов: справочник / Под ред. проф. А.Н. Резникова. – М.: Машиностроение, 1977. – 390 с.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають