Визначення дифузії миш'яку у розплаві заліза

Автор(и)

  • O. A. Kharlashina Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • A. V. Bendich ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.26.2013.29675

Ключові слова:

миш'як, рідке залізо, дифузія, концентрація, стержень, капіляри, корундовий тигель

Анотація

Розглянуто одну із проблем ефективності сталеплавильного процесу – чітке уявлення про термодинамічну природу розчинів миш'яку у рідкому залізі. На основі розробленого методу та установки дано опис розподілу концентрації діфузантів уздовж напрямку дифузії. Експериментально і розрахунковим шляхом визначено коефіцієнт дифузії миш'яку у розплаві-розчиннику, причому, було витрачено приблизно у 10 разів менше розрахункового часу, за рахунок контакту досліджуваної речовини з розплавом. Проведене порівняння даних, отриманих експериментально і розрахунковим шляхом, показало, що вони досить близькі між собою, що підтверджує достовірність розробленої методики

Біографії авторів

O. A. Kharlashina, Маріупольський коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Викладач вищої категорії

A. V. Bendich, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Харлашин П.С. Мышьяк и его роль в металлургических процессах / П.С. Харлашин // К. : Вища школа, 1993. – 304 с.

Арсентьев П.П. Физико-химические методы исследования металлургических процессов / П.П. Арсентьев, В.В. Яковлев, М.Г. Крашенинников [и др.] // М. : Металлургия, 1988. – 511 с.

Харлашин П.С. Влияние мышьяка на свойства металлических систем и качество стали / П.С. Харлашин, М.А. Шумилов, Е.И. Якушечкин // К. : Вища школа, 1991. – 344 с.

Вигдорович В.Н. Диффузия сурьмы в жидком висмуте / В.Н. Вигдорович, Г.А. Ухлинов, Н.Ю. Долинская [и др.] // Изв. АН СССР. Металлы. – 1976. – № 5. – С. 95-97.

Винарский М.С. Математическая статистика в чёрной металлургии / М.С. Винарский, В.Т. Жадан, Ю.Е. Кулак // К. : Техніка, 1973 – 220 с.

Харлашин П.С. О некоторых кинетических особенностях испарения мышьяка из Fe – C – As расплавов при вакуумировании / П.С. Харлашин, Г.Д. Молонов // Тепло- и массообменные процессы в ваннах сталеплавильных агрегатов. – М., 1980. – С. 118-120.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Фізична хімія та теорія металургійних процесів

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають