Визначення технологічних можливостей підвищення ефективності процесу шліфування

Автор(и)

  • I. E. Ivanov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • F. V. Novikov Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.26.2013.30317

Ключові слова:

процес шліфування, абразивне зерно, швидкість круга, товщина зрізу, лінійне зношування зерна

Анотація

У роботі наведені аналітичні залежності для визначення основних параметрів шліфування з урахуванням величини лінійного зношування зерен, що дозволяє більш вірогідно оцінити технологічні можливості шліфування в плані підвищення продуктивності і якості обробки. Теоретично встановлене визначальний вплив радіуса округлення ріжучої кромки зерна на основний енергетичний показник обробки – відношення товщини зрізу до радіуса округлення ріжучої кромки зерна, що вказує на необхідність забезпечення високої ріжучої здатності круга при обробці

Біографії авторів

I. E. Ivanov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, старший викладач

F. V. Novikov, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Корчак С.Н. Производительность процесса шлифования стальных деталей / С.Н. Корчак. – М.: Машиностроение, 1974. – 280 с.

Филимонов Л.Н. Высокоскоростное шлифование / Л.Н. Филимонов. – Л.: Машиностроение, 1979. – 245 с.

Маслов Е.Н. Теория шлифования металлов / Е.Н. Маслов. – М.: Машиностроение, 1974. – 319 с.

Якимов А.В. Оптимизация процесса шлифования / А.В. Якимов. – М.: Машиностроение, 1975. – 175 с.

Основы алмазного шлифования / М.Ф. Семко, А.И. Грабченко, А.Ф. Раб и др. – К.: Технiка, 1978. – 192 с.

Новиков Ф.В. Физические и кинематические основы высокопроизводительного алмазного шлифования: автореф. дис. на соискание научн. степени докт. техн. наук: спец. 05.03.01 «Процессы механической обработки, станки и инструменты» / Ф.В. Новиков. − Одесса, 1995. – 36 с.

Алмазно-абразивная обработка материалов: справочник / Под ред. проф. А.Н. Резникова. – М.: Машиностроение, 1977. – 390 с.

Байкалов А.К. Введение в теорию шлифования материалов / А.К. Байкалов. – К.: Наукова думка, 1978. – 207 с.

##submission.downloads##

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>